Opći podaci

Naziv projekta

Primjena inovativnih tehnika ekstrakcije bioaktivnih komponenti iz nusproizvoda biljnoga podrijetla

Akronim

ByProExtract

Trajanje projekta

60 mjeseci (01.01.2018. – 31.12.2022.)

Izvor financiranja

Hrvatska zaklada za znanost (Uspostavni istraživački projekt)

Iznos financiranja

1.607.708,72 kn

Voditelj projekta

prof. dr. sc. Stela Jokić

O čemu se radi?

ByProExtract tim

1
2
3
4
5
6
7
8
1

prof.dr.sc. Stela Jokić
Voditelj projekta

2

doc.dr.sc. Krunoslav Aladić, suradnik na projektu

3

izv.prof.dr.sc. Ines Banjari, suradnica na projektu

4

izv.prof.dr.sc. Senka Vidović, suradnica na projektu (Tehnološki fakultet, Novi Sad)

5

Dipl. ing. Nika Pavlović, dr. sc. (Medicinski fakultet Osijek)

6

dr.sc. Jelena Vladić (Tehnološki fakultet, Novi Sad)

7

Silvija Šafranko, doktorandica

8

Marija Banožić, dr. sc.

O projektu

01.01.2018. – 31.12.2022.

ByProExtract

Cilj svake proizvodnje (industrije) je dobivanje kvalitetnog proizvoda, uz što bolje iskorištenje sirovine. Tijekom prerade sirovine nastaje određena količina nusproizvoda koji nužno ne moraju biti otpad i “problem” nego visokovrijedna sirovina za razvoj novih proizvoda.

Kakao ljuska, otpad iz proizvodnje duhana i kore citrusa su nusproizvodi koji nastaju u velikim količinama i koji su još uvijek nedovoljno istraženi i iskorišteni unatoč sadržaju značajnih korisnih tvari. Cilj ovog projekta je proizvodnja ekstrakata iz navedenih nusproizvoda primjenom šest inovativnih zelenih ekstrakcijskih tehnika: superkritične fluidne ekstrakcije, ekstrakcije vodom u supkritičnom stanju, ekstrakcije potpomognute mikrovalovima, ekstrakcije potpomognute ultrazvukom, ekstrakcije potpomognute hladnom plazmom i ekstrakcije eutektičnim otapalima. U određivanju ciljanih bioaktivnih komponenti iz odabranih nusproizvoda primijenit će se visokosofisticirane kromatografske tehnike. Zbog velike raznolikosti bioaktivnih komponenti iz odabranih nusproizvoda, za svaku primijenjenu tehniku ekstrakcije definirat će se optimalni procesni parametri primjenom metode odzivnih površina. Ekstrakti s najvećim biološkim potencijalom će se postupkom sušenja raspršivanjem prevesti u praškasti oblik s potencijalnom komercijalnom primjenom.

Rezultati istraživanja doprinijet će rješenju problema velikih količina organskog otpada koji predstavlja ogroman ekološki i financijski teret u svim segmentima procesne industrije. Naglasak projekta je na potencijalnoj komercijalnoj valorizaciji rezultata istraživanja i transferu dobivenih rezultata u industriju, kao i na jačanju veze akademske zajednice s industrijom s ciljem ekonomskog razvoja i boljitka cijelog društva.