Početna


Naziv projekta:
Pojavnost mikotoksina u hrvatskim žitaricama – CroMycoScreen

Nositelj projekta: Prehrambeno-tehnološki fakultet

Izvor financiranja: Europski socijalni fond i Državni proračun Republike Hrvatske.

Vrijednost projekta/Iznos financiranja: 776.078,34 kuna

Trajanje projekta: 29.6.2015.-29.9.2016.CMS

 

CroMycoScreen projekt ispitati će pojavnost reguliranih i nereguliranih mikotoksina u uzorcima žitarica s područja Republike Hrvatske. Prema svim izvješćima EFSA-e o novim mikotoksinima za koje su traženi podaci pojavnosti, ne postoje rezultati iz Republike Hrvatske, što zbog nedostatka opreme, što zbog nedostatka kvalificiranog znanstvenog kadra. Od novih mikotoksina koji nisu uključeni u trenutnu zakonsku legislativu a EFSA traži dodatna izvješća o pojavnosti tu su: enniatini (ENN‘s), bovericin (BEA), sterigmatocistin (STERA), moniliformin (MON), diacetoksiscirpenol (DAS), nivalenol (NIV), 3- i 15-acetildeoksinivalenol (3-AcDON, 15-AcDON), ergot alkaloidi (EA), alternaria toksini (AT) te maskirani oblici mikotoksina od kojih je najznačajniji deoksinivalenol-3-glukozid (D3G). Maskirani mikotoksini su mikotoksini koje su biljke konjugirale te su zbog modifikacije promijenili kemijska svojstva zbog čega ih klasične metode za detekciju ne mogu pravilno detektirati i kvantificirati. Povećani interes za maskirane mikotoksine može se vidjeti i nedavnim osnivanjem EFSA-ine radne grupe za maskirane mikotoksine u hrani i krmivima, te zahtjev Europske komisije o „znanstvenom mišljenju rizika životinja i javnog zdravstva povezanog s prisutnosti deoksinivalenola (DON), metabolita deoksinivalenola i maskiranog deoksinivalenola u hrani i krmivu“.

Kontinuirao izostavljanje prikazivanja rezultata pojavnosti novih mikotoksina predstavlja problem kod procijene rizika kojem su građani Republike Hrvatske izloženi unosom hrane koja može sadržavati nemjerene mikotoksine. Nadalje poznato je da postoji međusobno sinergistički učinak mješavine pojedinih mikotoksina, te bi se detaljnijim uvidom lakše prepoznao potencijalni problem za zdravlje Hrvatskih građana, te bi se tako moglo preventivno djelovati.

Istraživanja koja će se provoditi na projektu pripadaju skupini temeljnih istraživanja, što znači da, ovisno o dobivenim rezultatima, postavljaju osnove za sva ostala istraživanja. Mjerenje se planira provesti multimikotoksinskom metodom u suradnji s inozemnim partnerom, Centrom za analitiku, Odjel za agrobiotehnologiju, IFA Tulln, zbog nepostojanja zadovoljavajuće opreme i metoda u Republici Hrvatskoj.