Sudjelovanje na II. međunarodnom i VI. hrvatskom znanstveno-stručnom skupu “VODA ZA SVE”

Iako neočekivano i neplanirano, odradili svoje prvo sudjelovanje na međunarodnom znanstvenom skupu. Sudjelovanje je bilo uspješno a predstavili smo  “Utjecaj padalina na pojavnost mikotoksina u hrvatskim žitaricama u periodu 2012-2015” kao pregled dosadašnjeg stanja te veza između padalina i pojavnosti mikotoksina.

Voda_za_sve_1 Voda_za_sve_2