Program skupa i raspored postera nalaze se u dokumentu PROGRAM SKUPA.

Skup će se odvijati kroz plenarna, usmena i posterska priopćenja u sekcijama:

  • Nutricionizam,
  • Dijetetika i dijetoterapija,
  • Funkcionalna hrana i dodaci prehrani,
  • Zdravstvena sigurnost hrane,
  • Analiza hrane
  • Proizvodnja zdravstveno sigurne i nutritivno vrijedne hrane i
  • Hrana i turizam.