Usmena priopćenja

Sve vrste usmenih priopćenja (plenarna predavanja, pozvana predavanja, usmena priopćenja i sponzorska predavanja) mogu biti prezentirane na engleskom ili hrvatskom jeziku. Prezentacije trebaju biti pripremljene na engleskom jeziku u programskom alatu MS Office Power Point. Vrijeme izlaganja za plenarna predavanja je 25 minuta, za pozvana predavanja 15 minuta te za usmena priopćenja 10 min. Vrijeme izlaganja za sponzorska predavanja je 15 minuta za zlatnog sponzora i 10 minuta za srebrnog sponzora.

 

Posterska priopćenja

Posterska priopćenja mogu biti pripremljena na engleskom ili hrvatskom jeziku. Dimenzije postera trebaju biti 100 cm visine i 70 cm širine. Materijali potrebni za postavljanje postera biti će osigurani od strane organizatora.

Printanje postera sudionici mogu dogovoriti u Fotokopirnici Kakadu d.o.o. po cijeni od 65 kn/kom, a posteri će biti isporučeni sudionicima na registracijskom stolu. Postere je potrebno poslati do 15. 10. 2018. na mail: kopirnica.kakadu@gmail.com. Za sve dodatne informacije zvati na kontakt brojeve: +385 98 309 801, +385 21 305 707.