PROGRAM SKUPA

Program Skupa (PDF) može se preuzeti ovdje.

Skup će se odvijati kroz plenarna, usmena i posterska priopćenja u sekcijama:

 • Nutricionizam,
 • Dijetetika i dijetoterapija,
 • Funkcionalna hrana i dodaci prehrani,
 • Zdravstvena sigurnost hrane,
 • Analiza hrane
 • Proizvodnja zdravstveno sigurne i nutritivno vrijedne hrane.

POTVRĐENI PREDAVAČI

PLENARNA

 1. prof. dr. sc. Marta Lores (University of Santiago de Compostela, Faculty of Chemistry, Španjolska): Polyphenolic extracts: natural phytoarms against unwanted microorganisms.
 2. prof. dr. sc. Blaženka Kos (Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska): Probiotici: od mikrobiote majčinog mlijeka do novih dodataka prehrani i živih biofarmaceutika.
 3. doc. dr. sc. Suzana Mimica Matanović, dr. med. spec. kliničke farmakologije s toksikologijom (Medicinski fakultet Osijek, KBC Osijek, Hrvatska): Kako hrana i dodaci prehrani mogu utjecati na učinak lijekova?

POZVANA

 1. doc. dr. sc. Orjena Žaja, dr. med., spec. pedijatrijske gastroenterologije (Predstojnica Klinike za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Hrvatska): Probiotici u kliničkoj praksi – novi koncept u suzbijanju malnutricije djece i adolescenata.
 2. dr. sc. Jelena Vladić (Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad): Razvoj praha na bazi ljekovitog bilja za pulmonarnu primjenu.
 3. prof. dr. sc. Dubravka Vitali Čepo (Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet): Dodaci prehrani u terapiji depresije i anksiozno-depresivnog poremećaja.

RADIONICA/PANEL RASPRAVA

Voditelj: izv. prof. dr. sc. Ines Banjari (Sveučilište u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Hrvatska)

Tema: Kolorektalni karcinom u Hrvatskoj. (Predstavljanje nacionalnog programa ranog otkrivanja, novosti u dijagnostici i liječenju te prehrana).