Sekcije Skupa:

Nutricionizam,
Dijetetika i dijetoterapija,
Funkcionalna hrana i dodaci prehrani,
Zdravstvena sigurnost hrane,
Analiza hrane i
Proizvodnja zdravstveno sigurne i nutritivno vrijedne hrane

Plenarni predavači:

Janez Hribar, Biotehnički fakultet, Ljubljana, Slovenija
Ferdo Bašić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Hrvatska
Ljubica Glavaš-Obrovac, Medicinski fakultet, Osijek, Hrvatska
Fuad Pašić, Univerzitetski klinički centar Tuzla, Tuzla, BiH
Emilija Spaseska Aleksovska, ZADA Pharmaceuticals, Lukavac, BiH
Jelka Pleadin, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Hrvatska

PROGRAM-SKUPA-25-9-2017

RASPORED POSTERA

Molimo sve autore postera da posteri ne prelaze veličinu 70×100 cm (Š×V), a sve usmene predavače da izlaganja pripreme za 8 min predavanja. Preporuka  organizatora je da ppt prezentacije budu na engleskom jeziku (govoriti se može po želji na hrvatskom ili engleskom jeziku).

(u izradi)