Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku
Udruženje za nutricionizam i dijetetiku (BiH)
Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar
Veleučilište u Požegi
European Hygienic Engineering & Design Group – EHEDG (Njemačka)
ISEKI-Food Association (IFA) (Austrija)
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta u Osijeku
Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Odjel za biologiju Sveučilišta u Osijeku
Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu
Tehnološki fakultet Zvornik Univerziteta u Istočnom Sarajevu (BiH)
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet (Sveučilišta u Mostaru, BiH)
Klinički bolnički centar Osijek
Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu
Hrvatsko društvo nutricionista i dijetetičara – HDND
Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli
Hrvatski veterinarski institut
Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona