Usmena priopćenja

Sve vrste usmenih priopćenja (plenarna predavanja, pozvana predavanja, usmena priopćenja i sponzorska predavanja) mogu biti prezentirane na engleskom ili hrvatskom jeziku. Prezentacije trebaju biti pripremljene na engleskom jeziku u programskom alatu MS Office Power Point. Vrijeme izlaganja za plenarna predavanja je 25 minuta, za pozvana predavanja 15 minuta te za usmena priopćenja 10 min. Vrijeme izlaganja za sponzorska predavanja je 15 minuta za zlatnog sponzora i 10 minuta za srebrnog sponzora.

 

Posterska priopćenja

Posterska priopćenja mogu biti pripremljena na engleskom ili hrvatskom jeziku. Dimenzije postera trebaju biti 100 cm visine i 70 cm širine. Materijali potrebni za postavljanje postera biti će osigurani od strane organizatora.