2. međunarodna studentska GREEN konferencija

2.-3.6.2022. - FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK - OSIJEK - HRVATSKA