REGISTRACIJA SUDIONIKA 2. MEĐUNARODNE STUDENTSKE GREEN KONFERENCIJE

U cilju što kvalitetnije organizacije i neovisno o prijavi rada, molimo da Vaš dolazak i  sudjelovanje u radu Konferencije registrirate ovdje:

Ime*

Prezime*

Institucija*

Adresa institucije*

Grad*

E-mail*

[recaptcha size:compact]