Organizacijski odbor
Mirna Habuda-Stanić (Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek), predsjednica
Vlado Guberac (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)
Drago Šubarić (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)
Jurislav Babić (Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek)
Krunoslav Zmaić (Poljoprivredni fakultet u Osijeku)
Tomislav Bogdanović (JU Park prirode Kopački rit)
Ivana Lauš (Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek)
Irella Bogut (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti)
Dario Brdarić (Međunarodna federacija za zdravstvenu ekologiju)
Boris Crnković (Ekonomski fakultet u Osijeku)
Ines Drenjančević (Medicinski fakultet Osijek)
Mato Drenjančević (Poljoprivredni fakultet u Osijeku)
Dajana Gašo-Sokač (Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek)
Ljiljana Krstin (Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)
Marija Nujić (Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek)
Hrvoje Lepeduš (Filozofski fakultet Osijek)
Snježana Majstorović (Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)
Berislav Marković (Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)
Željka Mioković (Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek)
Helena Sablić Tomić (Umjetnička akademija u Osijeku)
Marina Poje Sovilj (Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)
Rajko Odobaša (Pravni fakultet Osijek)
Ivan Samardžić (Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu)
Damir Varevac (Građevinski fakultet Osijek)
Aleksandar Včev (Fakultet dentalne medicine i zdravstva)
Suzana Vuletić (Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu)
Stjepan Ćurčić (Hrvatski studentski zbor)

 

Znanstveni odbor

Mirna Habuda-Stanić (Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, HR), predsjednica

Aleksandra Anić Vučinić (Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, HR)

Jurislav Babić (Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, HR)

Tomislav Bogdanović (JU Park prirode Kopački rit, HR)

Irella Bogut (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, HR)

Amra Bratovčić (Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet Tuzla, BiH)

Dario Brdarić (Međunarodna federacija za zdravstvenu ekologiju, HR)

Boris Crnković (Ekonomski fakultet u Osijeku, HR)

Bruno Cvetković (Međunarodna federacija za zdravstvenu ekologiju, HR)

Saša Došen (Akademija za umjetnost i kulturu, HR)

Ines Drenjančević (Medicinski fakultet Osijek, HR)

Mato Drenjančević (Poljoprivredni fakultet u Osijeku, HR)

Nataša Drvenkar (Ekonomski fakultet u Osijeku, HR)

Dajana Gašo-Sokač (Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, HR)

Ana Gavrilović (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, HR)

Vlado Guberac (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, HR)

Miha Humar (Biotehnički fakultet Ljubljana, SLO)

Jasmina Ibrahimpašić (Univerzitet u Bihaću, BiH)

Damir Ježek (Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, HR)

Dražan Jozić (Kemijsko-tehnološki fakultet Split, HR)

Ante Jukić (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, HR)

Anita Jurić (Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru, BiH)

Ljiljana Krstin (Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, HR)

Martin Lazar (Sveučilište u Dubrovniku, HR)

Hrvoje Lepeduš (Filozofski fakultet Osijek, HR)

Kiril Lisickov (Tehnološki i metalurški fakultet Skopje Univerzitet Sv. Kiril i Metodi Skopje, MK)

Dubravko Majetić (Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, HR)

Snježana Majstorović (Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, HR)

Radomir Malbaša (Univerzitet u Novom Sadu Tehnološki fakultet Novi Sad, SRB)

Berislav Marković (Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, HR)

Hrvoje Mihalj (Hrvatski liječnički zbor – podružnica Osijek, HR)

Željka Mioković (Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, HR)

Ana Mojsović Ćuić (Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, HR)

Bosiljka Mustać (Sveučilište u Zadru, HR)

Marija Nujić (Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, HR)

Rajko Odobaša (Pravni fakultet Osijek, HR)

Arzija Pašalić (Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta Sarajevo, BiH)

Oliver Pavlović (Hrvatski liječnički zbor – podružnica Osijek, HR)

Marina Poje Sovilj (Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, HR)

Bojan Radišić (Veleučilište u Požegi, HR)

Helena Sablić Tomić (Akademija za umjetnost i kulturu, HR)

Ivan Samardžić (Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, HR)

Merica Slišković (Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, HR)

Anamarija Stanković (Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, HR)

Nada Starčević Čizmarević (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, HR)

Marina Šantić (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, HR)

Zvonimir Šatalić (Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, HR)

Mario Šiljeg (Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, HR)

Drago Šubarić (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, HR)

Mario Tomiša (Sveučilište Sjever, HR)

Damir Varevac (Građevinski fakultet Osijek, HR)

Aleksandar Včev (Fakultet dentalne medicine i zdravstva, HR)

Suzana Vuletić (Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, HR)