.

2. međunarodna studentska GREEN konferencija

2.- 3.6.2022.

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Vladimira Preloga 1
Osijek
Hrvatska

  

              

www.fazos.unios.hr