Dr. sc. Nenad Raos
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Zagreb
Hrvatska

Nenad Raos, znanstveni savjetnik u trajnome zvanju, sada u mirovini, rodio se 1951. godine u Zagrebu. U svome je rodnom gradu diplomirao kemiju, potom se zaposlio u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI) na kojem je radio sve do umirovljenja. Bavio se molekularnim modeliranjem biološki zanimljivih kompleksnih spojeva te bioanorganskom kemijom. Još se od studentskih dana bavi popularizacijom znanosti. Pisao je za mnoge listove i časopise, a sada je stalni suradnik časopisa Čovjek i svemir te mrežnih stranica Zg-magazin i Bug online. Urednik je rubrike „Kemija u nastavi“ u časopisu Kemija u industriji, za koji već dugi niz godina piše komentare. Uz dva sveučilišna udžbenika napisana u koautorstvu napisao  je 13 znanstveno-popularnih knjiga, od kojih je posljednja, napisana na engleskom jeziku, The Cookbook of Life – New Theories on the Origin of Life izišla ove godine u izdanju Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI).

 

 

Zoran Vakula, dipl. ing.
Hrvatska radiotelevizija
Zagreb
Hrvatska

Zoran Vakula je rođen u Virovitici 1970. godine. Meteorolog i urednik je na HRT-u. Od 1994. do 2013. u DHMZ-u, a na HRT-u od 1996. honorarni suradnik, od 2013. stalno zaposlen. Educirao se u ECMWF-u, DWD-u i ALADIN grupi. Objavio desetke stručnih i znanstvenih radova te održao mnogobrojna predavanja u zemlji i inozemstvu. Bavi se izradom, prezentacijom i verifikacijom vremenskih prognoza, uključujući dugoročne, te osmišljavanjem meteorološkog sadržaja na različitim medijskim platformama. Kolumnist je na internetskoj stranici HRT-a, povremeno i u tiskovinama. Urednik je emisija „Vrijeme“ i drugih svakodnevnih priloga s meteorološkim sadržajem na HRT-u, uključujući teletekst i internet. Član je tima koji je osmislio i priprema „HRT Meteo“ – aplikaciju za pametne mobilne telefone – jedinstvenu u svijetu po subjektivnim prognozama meteorologa. Autor je kratkog dokumentarnog filma o povijesti meteorologije: „HRT vremenoslovni vremeplov“. Predstavnik je Hrvatske u International Weather and Climate Forumu, član Hrvatskog meteorološkog društva i Hrvatskog novinarskog društva. Popularizira meteorologiju u medijima i putem znanstveno-popularnih predavanja, a bio je i prvi meteorolog u svijetu u Plesu sa zvijezdama. Pojavljivao se i u HTV-serijama Pričopričalica, Bitange i princeze, Zakon i Crno bijeli svijet, te u putopisnoj seriji Skitancije. Pjesma “Vakula” Ante Casha i Saše Antića 2015. nominirana je za Porina. Oženjen. Otac kćerke.

 

 

Prof. dr. sc. Bruno Zelić
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb
Hrvatska

Bruno Zelić rođen je u Osijeku 1973. godine. Redoviti je profesor u trajnom zvanju na Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Od 2009. do 2013. obavljao je dužnost prodekana za nastavu, a od 2013. do 2017. obavljao je dužnost dekana Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Boravio je kao istraživač dvije godine na Institute of Biotechnology II, Research Center Jülich, Njemačka. Dobitnik je Rektorove nagrade (1994. i 1995), godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu (1999), nagrade Hrvatskog društva kemijskih inženjera (2003.) i nagrade Vera Johanides Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (2007.). Znanstveno se bavi primjenom metodologije kemijskog inženjerstva u razvoju bioprocesa. Objavio je 50 znanstvenih radova u časopisima citiranim u tercijarnoj bazi podataka Web of Science, 25 znanstvenih i stručnih radova u ostalim časopisima i zbornicima radova sa znanstvenih i stručnih skupova, a koautor je četiri poglavlja u knjizi i dva patenta. Kao pozvani predavač održao je osam predavanja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, a sudjelovao je s preko 100 priopćenja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Bio je voditelj tri međunarodna znanstvena projekta te dva domaća znanstvena projekta financirana od strane Hrvatske zaklade za znanost. Autor je 10 stručnih studija/projekata izrađenih za potrebe gospodarstva, jedan je od pokretača prve spin-off tvrtke Fakulteta, te idejni začetnik start-up tvrtke temeljene na rezultatima disertacije koju je mentorirao. Bio je mentor pet doktorskih disertacija, pet specijalističkih završnih radova, 19 diplomskih radova i 14 završnih radova. Glavni je urednik časopisa Chemical and Biochemical Engineering Quarterly. Od 2016. do 2017. bio je član Upravnog odbora European Federation of Chemical Engineering. Član je Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (u kojoj obnaša dužnost predsjedavatelja Savjeta Centara i voditelja Centra za zaštitu okoliša i razvoj održivih tehnologija), Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa te Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika u Zagrebu.

 

 

Dr. sc. Adam Lillicrap
Norveški institut za istraživanje voda
Oslo

Norveška

Adam Lillicrap je voditelj Odjela za ekotoksikologiju i procjenu rizika pri Norveškom institutu za istraživanje voda (NIVA). Tijekom više od 20 godina, Adam je bio voditelj više internacionalnih projekata i voditelj mnogobrojnih ekotoksikoloških studija. Sudjelovao je u brojnim međunarodnim odborima i stručnim radnim skupinama, te je predstavnik Norveške za reviziju i primjenu novih i postojećih smjernica za testiranje ekotoksičnosti u Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (eng. Organisation for Economic Cooperation and Development ili OECD). Adam je također norveški stručnjak za biološke metode unutar ISO tehničkog odbora za kakvoću voda. Osim toga, član je i Radne skupine za procjenu rizika za okoliš Odbora za proizvode veterinarske medicine Europske agencije za lijekove (CVMP). Stručnjak je za europsko i međunarodno zakonodavstvo u području zaštite okoliša. Kontinuirano se bavi revizijom baze podataka o utjecaju pojedinih kemijskih tvari u okolišu koju vodi Norveška agencija za zaštitu okoliša. Autor je mnogobrojnih izvješća o sigurnosti i utjecaju na okoliš pojedinih kemijskih tvari. Njegovi glavni interesi uključuju regulatorne okvire i utjecaj pojedinih tvari na okoliš.