16.04.2018. – rok za dostavu sažetaka

24.04.2018. – obavijest o prihvaćanju sažetaka

10.05.2018. – rok za registraciju sudionika

02.07.2018. – rok za dostavu cjelovitih radova

 

*za sudjelovanje u radu Skupa nije potrebna uplata kotizacije, no nužna je registracija sudionika.