Rok za dostavu sažetaka: 27.5.2022.

Rok za registraciju sudionika: 30.5.2022.

Rok za dostavu cjeliovitih radova 25.8.2022.

*za sudjelovanje u radu Konferencije NIJE POTREBNA uplata kotizacije

* molimo sve sudionke (sa ili bez priopćenja) da se obvezno registraju (link)