.

Sažetak rada (do 200 riječi) na hrvatskom i engleskom ili samo engleskom jeziku, uz naznaku vrste prezentacije.

.

ROK: 27.5.2022  (produžen rok).

.

Predlošci za pisanje sažetka mogu se preuzeti ovdje:

hrvatski:

ISC_GREEN-2022_Abstract_Template HR

ili engleski:

ISC_GREEN-2022_Abstract_Template

Službeni jezici Konferencije su hrvatski i engleski.

Sudionici koji izlažu na hrvatskom jeziku trebaju pripremiti PowerPoint prezentacije na engleskom jeziku.

Sažetci mogu imati više autora, a obvezno je koautorstvo najmanje jednog nastavnika/asistenta.

Ime i prezime nastavnika/asistenta treba biti posljednje u nizu popisa autora i označeno zvjezdicom (*).

.

Posterska priopćenja

Posterska priopćenja mogu biti na pripremljena engleskom ili hrvatskom jeziku.

Molimo autore da pripreme postere dimenzija 100 cm visine i 70 cm širine.

Materijale potrebne za postavljanje postera (škare, ljepljiva traka) osigurava Organizacijski odbor. 

Svi posteri se izlažu oba dana Konferencije.

Autori samostalno pripremaju i tiskaju postere.

.

Prispjeli i prihvaćeni sažetci biti će dio Zbornika sažetaka 2. međunarodne studentske GREEN konferencije

.

Nakon Konferencije, autori prezentiranih radova se pozivaju da dostave i cjelovite radove za njihovu objavu u  Zborniku radova 2. međunarodne studentske GREEN konferencije ili podupirućim časopisima.

.

**Usmena priopćenja mogu prezentirati samo studenti preddiplomskih i diplomskih studija.

.

SEKCIJE radova:
* Prirodne znanosti
* Biomedicina i zdravstvo
* Tehničke znanosti
* Biotehničke znanosti
* Društvene znanosti
* Humanističke znanosti
* Interdisciplinarno

Organizacijski odbor Konferencije zadržava pravo odluke o prihvaćanju i načinu prezentiranja prijavljenog rada (usmeno priopćenje ili poster).

Ime*

Prezime*

E-mail*

Odaberite sekciju*:

Način prezentacije*:

Učitajte dokument*

[recaptcha size:compact]