PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU SAŽETAKA!

Krajnji datum za dostavu sažetaka: 23.04.2018.

 

Sažetak rada (do 200 riječi) na hrvatskom i engleskom ili samo engleskom jeziku, uz naznaku vrste prezentacije, potrebno je poslati do 23.04.2018.

Predlošci za pisanje sažetka mogu se preuzeti ovdje:

hrvatski:

 ISC GREEN 2018_Sažetak_Predložak

ili engleski:

ISC GREEN 2018_Abstract_Template

 

Službeni jezici Konferencije su hrvatski i engleski.

Sudionici koji izlažu na hrvatskom jeziku trebaju pripremiti PowerPoint prezentacije na engleskom jeziku.

Sažetci mogu imati više autora, a obvezno je koautorstvo najmanje jednog nastavnika/asistenta.

Ime i prezime nastavnika/asistenta treba biti posljednje u nizu popisa autora i označeno zvjezdicom (*).

 

Knjiga sažetaka 1. međunarodne studentske GREEN konferencije bit će publicirana uoči Konferencije. 

Nakon Konferencije, autori sažetaka se pozivaju da dostave i cjelovite radove za njihovu objavu u  Knjizi radova 1. međunarodne studentske GREEN konferencije.

 

**Usmena priopćenja mogu prezentirati samo studenti preddiplomskih i diplomskih studija.

Posterska priopćenja potrebno je pripremiti s dimenzijama najviše 70×100 cm.

 

SEKCIJE radova:
Prirodne znanosti
Biomedicina i zdravstvo
Tehničke znanosti
Biotehničke znanosti
Društvene znanosti
Humanističke znanosti
Interdisciplinarno

 

Znanstveno-organizacijski odbor Konferencije zadržava pravo odluke o prihvaćanju i načinu prezentiranja prijavljenog rada (usmeno priopćenje ili poster).

 

Ime*

Prezime*

E-mail*

Odaberite sekciju*:

Način prezentacije*:

Učitajte dokument*

[recaptcha size:compact]