• Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
 • Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
 • Centar za istraživanje okoliša i razvoj, Dokuz Eylul University Izmir
 • Danube Parks
 • European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG)
 • Ekonomski fakultet u Osijeku
 • Faculty of Aquatic Sciences; Istanbul University
 • Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku
 • Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
 • Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
 • Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
 • Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
 • Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
 • Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
 • Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva
 • Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta Sarajevo
 • Filozofski fakultet Osijek
 • Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
 • International Federation of Environmental Health (IFEH)
 • Javna ustanova Park prirode Kopački rit
 • Javna ustanova za zaštitu prirode Osječko-baranjske županije
 • Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije
 • Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
 • Kemijsko-tehnološki fakultet Split
 • Kineziološki fakultet Osijek
 • Medicinski fakultet Osijek
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
 • Pravni fakultet Osijek
 • Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
 • Odjel za biologiju Sveučilišta u Osijeku
 • Odjel za fiziku Sveučilišta u Osijeku
 • Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru
 • Odjel za kemiju Sveučilišta u Osijeku
 • Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku
 • Sveučilište u Dubrovniku
 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • Sveučilište u Slavonskom Brodu
 • Sveučilište Sjever
 • Sveučilište u Zagrebu
 • Sveučilište u Zadru
 • Tehnološki i metalurški fakultet Skopje
 • Tehnološki fakultet Tuzla
 • Univerzitet u Bihaću
 • Univerzitet u Novom Sadu
 • Univerzitet u Tuzli
 • Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru
 • Veleučilište Velika Gorica
 • Zdravstveno veleučilište u Zagrebu