Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek
Ekonomski fakultet u Osijeku
Fakultet dentalne medicine i zdravstva
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Filozofski fakultet Osijek
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Medicinski fakultet Osijek
Pravni fakultet Osijek
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Umjetnička akademija u Osijeku
Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Međunarodna federacija za zdravstvenu ekologiju (IFEH)

Sveučilište u Zagrebu
Sveučilište u Dubrovniku
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Sjever
Sveučilište u Zadru
Univerzitet u Bihaću
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Tuzli
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biotehnički fakultet Ljubljana
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta Sarajevo
Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kemijsko-tehnološki fakultet Split
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tehnološki fakultet Novi Sad
Tehnološki fakultet Tuzla
Tehnološki i metalurški fakultet Skopje
Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru
Veleučilište u Požegi
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Osječko-baranjska županija

Javna ustanova Park prirode Kopački rit

Hrvatski liječnički zbor – podružnica Osijek