VODA ZA SVE 2022

prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Franje Kuhača 18
HR-31000 Osijek
Hrvatska

tel +385 31 224 326

www.ptfos.unios.hr

e-mail: habudastanic@gmail.com

            water.for.all.eu@gmail.com

            water.for.all.conference@gmail.com

http://www.ptfos.unios.hr/voda/

https://www.facebook.com/WATER.FOR.ALL.CONFERENCE/