Sažetci

Sažetak (do 200 riječi), na hrvatskom i engleskom ili samo engleskom jeziku, uz naznaku vrste prezentacije, poslati u obrascu koje možete preuzeti ovdje:

hrvatski:

VODA_2019_Sažetak_Template-1

ili engleski:

WATER 2019_Absrtact_Template

Sažeci će biti objavljeni u Knjizi sažetaka VODA ZA SVE 2019.

Knjiga sažetaka 8. međunarodne konferencije VODA ZA SVE 2019. dostupna je na poveznici:

http://www.ptfos.unios.hr/index.php/component/attachments/download/4052

Rok za dostavu sažetaka: 18.02.2019. produžen do: 25.02.2019.

.

Radovi

Cjeloviti radovi trebaju biti pripremljeni prema uputama za pripremu cjelovitih radova:

INSTRUCTIONS TO AUTHORS – WATER 2019

Obrazac za pisanje rada možete preuzeti ovdje:

hrvatski:

VODA 2019_Rad_Predložak

ili engleski:

WATER_2019_paper_template

Prispjeli cjeloviti radovi bit će recenzirani i objavljeni u Zborniku radova VODA ZA SVE 2019. ili u jednom od podupirućih časopisa. Odluku o objavi pojedinog rada u podupirućem časopisu donosi uredništvo časopisa.

Za publiciranje rada u podupirućim časopisima NUŽNO je da rad bude napisan na engleksom jeziku.

Rok za dostavu radova: 01.07.2019. produžen do: 15.07.2019.

.

Podupirući časopisi

Rad Konferencije podupiru i znanstveno-stručni časopisi: e-GFOSCroatian Journal of Food Science and Technology , Technologica Acta, The Holistic Approach to Environment i Environmental Engineering – Inženjerstvo okoliša.

     

Znanstveni odbor Konferencije odabrat će radove koji će biti upućeni na razmatranje za objavu u navedenim časopisima.

Uredništva časopisa u razmatranje uzimaju samo radove napisane na engleskom jeziku.

Sažetke i radove molimo poslati ovdje:

Ime*

Prezime*

E-mail*

Odaberite sekciju*:

Učitajte dokument*