Sažetci

Sažetak (do 200 riječi), na hrvatskom i engleskom ili samo engleskom jeziku, uz naznaku vrste prezentacije, poslati u obrascu koje možete preuzeti ovdje:

hrvatski:

VODA_2022_sažetak_predložak

ili engleski:

WATER_2022_abstract_template

Sažeci će biti objavljeni u Knjizi sažetaka VODA ZA SVE 2022.

Rok za dostavu sažetaka: 25.4.2022.  3.5.2022.

 

Posterska priopćenja

Posterska priopćenja mogu biti na pripremljena engleskom ili hrvatskom jeziku.

Molimo autore da pripreme postere dimenzija 100 cm visine i 70 cm širine.

Materijale potrebne za postavljanje postera osigurava Organizacijski odbor.

 

Radovi

Cjeloviti radovi trebaju biti pripremljeni prema uputama za pripremu cjelovitih radova:

WATER-FOR-ALL-2022_Instructions-for-Authors

Obrazac za pisanje rada možete preuzeti ovdje:

hrvatski:

VODA_2022_rad_predložak

ili engleski:

WATER_2022_paper_template

Prispjeli cjeloviti radovi bit će recenzirani i objavljeni u Zborniku radova VODA ZA SVE 2022. ili u jednom od podupirućih časopisa. Odluku o objavi pojedinog rada u podupirućem časopisu donosi uredništvo časopisa.

Za publiciranje rada u podupirućim časopisima NUŽNO je rad pripremiti  na engleksom jeziku.

Rok za dostavu radova: 15.7.2022.  15.9.2022.

.

Podupirući časopisi

Rad Konferencije podupiru i znanstveno-stručni časopisi: e-GFOSKUI – Chemistry in IndustryCroatian Journal of Food Science and Technology , Technologica Acta, The Holistic Approach to Environment i Environmental Engineering – Inženjerstvo okoliša.

          

Znanstveni odbor Konferencije odabrat će radove koji će biti upućeni na razmatranje za objavu u navedenim časopisima. Uredništva časopisa u razmatranje uzimaju samo radove napisane na engleskom jeziku.

Sažetke i radove molimo poslati ovdje:

  Ime*

  Prezime*

  E-mail*

  Odaberite sekciju*:

  Učitajte dokument*

  Odaberite željeni način prezentacije rada: