8. međunarodna konferencija VODA ZA SVE 2019

21. i 22. ožujak 2019.

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Ul. kralja Petra Svačića 1
Osijek
Hrvatska

  

 

lokacija: http://www.gfos.unios.hr/location