9. međunarodna konferencija VODA ZA SVE 2022

19. i 20. svibnja 2022.

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Vladimira Preloga 1

31 000 Osijek

HRVATSKA

    

lokacija: http://www.fazos.unios.hr/en/contact/