Boravak Marije Banožić u Wroclawu (Poljska)

U periodu od 11.03.2022. do 08.04.2022. zaposlenica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Marija Banožić, boravila je u Poljskoj u gradu Wroclaw. Imala je priliku sudjelovati na PROM programu koji je financiran od strane Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA) čiji je cilj poboljšati kompetencije doktoranada i akademskog osoblja iz Poljske i inozemstva. Navedeni program predstavlja izvrsnu priliku za mlade znanstvenike i studente na poslijediplomskom studiju da steknu nove vještine i znanja, ali i da stvore novu ili prošire suradnju između Sveučilišta. Marija je radila na Ekonomskom Sveučilištu, Process Management Department, u istraživačkoj grupi profesorice prof. dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos. Istraživanje koje su provele vezano je za inkapsulaciju hesperidina iz kora citrusa. Također je i imala priliku održati predavanje pod naslovom “Food waste management” studentima i zaposlenicima Sveučilišta.