Suradnica na projektu, Silvija Šafranko, u sklopu CEEPUS stipendije posjetila je i boravila na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu, Sveučilišta u Mostaru u periodu od 29. ožujka do 15. travnja 2023. godine. Tijekom boravka, Silvija je imala prilike raditi na istraživanjima biljnih materijala s potencijalnom biološkom aktivnošću te je također pozvana da održi kratko predavanje studentima Fakulteta s rezultatima svoje doktorske disertacije.

 

Voditeljica projekta, prof. dr. sc. Stela Jokić zajedno sa suradnicima projekta, sudjelovala je na kongresu 28. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera koji se održao u Rovinju u periodu od 28. – 31. ožujka 2023. godine. Profesorica Jokić je održala pozvano predavanje s tematikom „Insights into green techniques for the extraction of bioactive compounds: Current research and future challenges“, dok je sudjelovanje također uključivalo i postersko priopćenje naslova „Quantum yield optimization of hybrid carbon quantum dots and their application as sensing nanomaterial“ autora dr. sc. Silvije Šafranko, Šimuna Mandić, prof. dr. sc. Drage Šubarić, prof. dr. sc. Stele Jokić. Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) i Hrvatsko kemijsko društvo (HKD) svake dvije godine organiziraju Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera.

 

Dr. sc. Silvija Šafranko, suradnica na HRZZ projektu ByProExtract, boravila je na Institutu farmaceutske tehnologije i biofarmacije u Pečuhu (Mađarska) u periodu od 22. veljače do 24. ožujka 2023. godine u okviru ERASMUS stipendije. Silvija je radila na modifikaciji biljnih ekstrakata dobivenih ekstrakcijom superkritičnim CO2 (SC-CO2) te pripravi nanoemulzija primjenjivih u farmaceutske svrhe.

 

Javna obrana doktorske disertacije doktorandice Silvije Šafranko pod naslovom „Priprava i modifikacija ugljikovih kvantnih točaka iz kore klementine: Fizikalno-kemijska karakterizacija i ispitivanje farmakološke aktivnosti dobivenih nanočestica“ održana je 9. veljače 2023. u Vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku s početkom u 14.00 sati. Doktorska disertacija izrađena je pod mentorstvom prof. dr. sc. Stele Jokić i komentorstvom prof. dr. sc. Ivice Streleca i u sklopu projekta “Primjena inovativnih tehnika ekstrakcije bioaktivnih komponenti iz nusproizvoda biljnoga podrijetla” (HRZZ-UIP-2017-05-9909). Nakon izlaganja hipoteze i rezultata istraživanja te ispitivanja Povjerenstva, donesena je jednoglasna odluka o uspješnoj obrani doktorskog rada doktorandice Silvije Šafranko.

Doktorsku disertaciju možete pregledati klikom na POVEZNICU.

 

Silvija Šafranko, doktorandica na ByProExtract projektu su sudjelovala je na kongresu “V. Symposium of Young Researchers on Pharmaceutical Technology, Biotechnology and Regulatory Science” koji se održao u periodu od 18.-20. siječnja u Segedinu, Mađarskoj. Silvija je na konferenciji sudjelovala s usmenim izlaganjem tematike “Multifunctional biomass-derived and N-doped carbon quantum dots – the versatile nanoparticles for ion sensing with potential biological and pharmacological activity” autora Silvija Šafranko i prof. dr. sc. Stela Jokić.

 

U Zagrebu se u periodu od 30. studenog do 02. prosinca 2022. godine održao kongres 10th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists na kojem su sudjelovali članovi istraživačkog tima projekta ByProExtract s posterskim priopćenjem na temu: “The Preparation of N doped Carbon Quantum Dots from Citric Acid and Citrus clementina Peel The Application in Iron(III) Detection in Herbs and Spices” autora Silvije Šafranko, Šimuna Mandić te voditeljice projekta prof. dr. sc. Stele Jokić.

Silvija Šafranko, suradnica na ByProExtract projektu sudjelovala je na 4. Danu mladih istraživača koji se održao 7. listopada 2022. na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Svoje istraživanje predstavila je usmenim izlaganjem tematike “Preparation and Characterization of N-Doped/Hybrid Carbon Quantum Dots and Their Application in Metal Ion Detection“, autora Silvije Šafranko, prof. dr. sc. Ivice Streleca i prof. dr. sc. Stele Jokić.

I ove godine, cilj je bio okupiti i umrežiti mlade znanstvenike i istraživače s osječkog Sveučilišta, dok je ove godine organizaciju preuzeo Fakultet agrobiotehničkih znanosti osječkog Sveučilišta.

Međunarodna konferencija Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju (HDBMB) – HDBMB22: FROM SCIENCE TO KNOWLEDGE održala se u periodu od 28. rujna do 1. listopada 2022. godine u Brelima. Organizacijski odbor prethodno je našoj doktorandici na projektu, Silviji Šafranko, dodijelio stipendiju za pohađanje kongresa kao mladom i uspješnom znanstveniku. Kolegica je sudjelovala na kongresu posterskim priopćenjem s temom: PREPARATION OF AMINO ACID FUNCTIONALIZED CARBON QUANTUM DOTS USING CLEMENTINE PEEL – Potential Application in Biomedical Analysis and as Fluorescent Probe for Fe3+ Detection.

Ovog mjeseca, 29. i 30. rujna 2022. godine, obranjena su dva diplomska rada studentica Odjela za kemiju Osijeku. Ova dva diplomska rada rezultat su uspješne suradnje Odjela za kemiju Osijek i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek gdje je voditeljica projekta prof. dr. sc. Stela Jokić bila komentorica, dok je doktorandica Silvija Šafranko bila neposredna voditeljica. Studentica Kristina Janđel obranila je svoj diplomski rad na temu “Priprava i modifikacija ugljikovih kvantnih točaka iz limunske kiseline: Primjena u detekciji metalnih iona“, dok je kolegica Monika Kovačević imala diplomski na temu “Sinteza i karakterizacija ugljikovih kvantnih točaka iz kore klementine: Ispitivanje čestica na antiradikalnu aktivnost i selektivnost detekcije metalnih iona“.

Čestitamo kolegicama na izvrsnom uspjehu!

Međunarodni kongres “CEFood Congress” održan je po u Sloveniji (Čatež ob Savi) u periodu od 27. do 30. rujna 2022. godine. Cilj kongresa je pomoći istraživačima, znanstvenicima i akademskoj zajednici da otkriju nove smjerove u istraživanju i razvoju u području prehrambene tehnologije i nutricionizma.
Voditeljica projekta prof. dr. sc. Stela Jokić održala je pozvano predavanje na temu: INSIGHTS IN ADVANCED EXTRACTION TECHNIQUES USED FOR BIOACTIVE COMPOUNDS ISOLATION.