Obranjena dva diplomska rada na ByProExtract projektu

Ovog mjeseca, 29. i 30. rujna 2022. godine, obranjena su dva diplomska rada studentica Odjela za kemiju Osijeku. Ova dva diplomska rada rezultat su uspješne suradnje Odjela za kemiju Osijek i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek gdje je voditeljica projekta prof. dr. sc. Stela Jokić bila komentorica, dok je doktorandica Silvija Šafranko bila neposredna voditeljica. Studentica Kristina Janđel obranila je svoj diplomski rad na temu “Priprava i modifikacija ugljikovih kvantnih točaka iz limunske kiseline: Primjena u detekciji metalnih iona“, dok je kolegica Monika Kovačević imala diplomski na temu “Sinteza i karakterizacija ugljikovih kvantnih točaka iz kore klementine: Ispitivanje čestica na antiradikalnu aktivnost i selektivnost detekcije metalnih iona“.

Čestitamo kolegicama na izvrsnom uspjehu!