Obrana doktorskog rada doktorandice Silvije Šafranko

Javna obrana doktorske disertacije doktorandice Silvije Šafranko pod naslovom „Priprava i modifikacija ugljikovih kvantnih točaka iz kore klementine: Fizikalno-kemijska karakterizacija i ispitivanje farmakološke aktivnosti dobivenih nanočestica“ održana je 9. veljače 2023. u Vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku s početkom u 14.00 sati. Doktorska disertacija izrađena je pod mentorstvom prof. dr. sc. Stele Jokić i komentorstvom prof. dr. sc. Ivice Streleca i u sklopu projekta “Primjena inovativnih tehnika ekstrakcije bioaktivnih komponenti iz nusproizvoda biljnoga podrijetla” (HRZZ-UIP-2017-05-9909). Nakon izlaganja hipoteze i rezultata istraživanja te ispitivanja Povjerenstva, donesena je jednoglasna odluka o uspješnoj obrani doktorskog rada doktorandice Silvije Šafranko.

Doktorsku disertaciju možete pregledati klikom na POVEZNICU.