Projekt ByProExtract

Naziv projekta: Primjena inovativnih tehnika ekstrakcije bioaktivnih komponenti iz nusproizvoda biljnoga podrijetla

Akronim: ByProExtract

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost (Uspostavni istraživački projekt)

Vrijednost projekta / iznos financiranja: 1.607.708,72 kn

Trajanje projekta: 60 mjeseci (01.01.2018. – 31.12.2022.)

Voditelj projekta: Izv. prof. dr. sc. Stela Jokić

Istraživači:

– Prof. dr. sc. Senka Vidović, Tehnološki fakultet Novi sad
– Dr. sc. Ines Banjari, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
– Dr.sc. Krunoslav Aladić, Hrvatski Veterinarski institut – Veterinarski zavod Vinkovci
– Nika Pavlović, dipl. ing. Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
– Doktorand