Sažeci trebaju biti pripremljeni prema uputama za pripremu sažetaka na hrvatskom ili template for abstracts in english.

  Ime*

  Prezime*

  E-mail*

  Odaberite sekciju*:

  NutricionizamDijetetika i dijetoterapijaFunkcionalna hrana i dodaci prehraniZdravstvena sigurnost hraneAnaliza hraneProizvodnja zdravstveno sigurne i nutritivno vrijedne hrane

  Način prezentacije*:

  Usmeno priopćenjePoster

  Učitajte dokument*