Sažeci trebaju biti pripremljeni prema Obrascu za pripremu sažetaka.

Ime*

Prezime*

E-mail*

Odaberite sekciju*:

NutricionizamDijetetika i dijetoterapijaFunkcionalna hrana i dodaci prehraniZdravstvena sigurnost hraneAnaliza hraneProizvodnja zdravstveno sigurne i nutritivno vrijedne hrane

Način prezentacije*:

Usmeno priopćenjePoster

Učitajte dokument*