Sažeci trebaju biti pripremljeni prema uputama za pripremu sažetaka na hrvatskom ili template for abstracts in english.

Ime*

Prezime*

E-mail*

Odaberite sekciju*:

NutricionizamDijetetika i dijetoterapijaFunkcionalna hrana i dodaci prehraniZdravstvena sigurnost hraneAnaliza hraneProizvodnja zdravstveno sigurne i nutritivno vrijedne hrane

Način prezentacije*:

Usmeno priopćenjePoster

Učitajte dokument*