PRIJAVA RADOVA

Sažeci (do 200 riječi), na hrvatskom ili engleskom jeziku, trebaju biti pripremljeni prema uputama za pripremu sažetaka na hrvatskom ili template for abstracts in english te poslani putem obrasca za slanje sažetaka. Ukoliko je sažetak na hrvatskom jeziku, potrebno je naslov i ključne riječi prevesti i na engleski jezik.

Sažeci će biti objavljeni u Knjizi sažetaka Hranom do zdravlja. Osim toga, postoji mogućnost objavljivanja i cjelovitih radova u Zborniku radova Hranom do zdravlja, ili u znanstveno-stručnim časopisima Croatian Journal of Food Science and Technology ili Hrana u zdravlju i bolesti.

Cjeloviti radovi trebaju biti pripremljeni prema uputama za pripremu cjelovitih radova i poslani putem obrasca za slanje cjelovitih radova. Znanstveni odbor Skupa odabrat će radove koji će biti uzeti na razmatranje za objavu u podupirujućim časopisima.

PRIJAVA SUDIONIKA

Sudionici se trebaju prijaviti putem online obrasca uz odabir neke od ponuđenih kotizacija, pri čemu se jedna kotizacija može vezati samo uz jedan rad prezentiran na Skupu. Uz studentsku kotizaciju potrebno je prilikom prijave učitati i potvrdu o statusu studenta.

KOTIZACIJE

Puna kotizacija*  1200,00 HRK (160 EUR)
Studentska (uz potvrdu)*   600,00 HRK (80 EUR)
Osoba u pratnji*  600,00 HRK (80 EUR)
*PDV uključen  

Kotizacija uključuje: sudjelovanje u radu Skupa, Zbornik sažetaka i Zbornik radova, osvježenje za vrijeme stanki i zajedničku večeru sudionika.

PODACI ZA UPLATU

Kunsko plaćanje*
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Franje Kuhača 18, 31000 Osijek
Addiko Bank d.d.
IBAN code: HR1725000091102017142
OIB: 96371000697
Svrha doznake: 13. Hranom do zdravlja_Ime sudionika*Na uplatnici obvezno navesti Naziv, adresu i OIB uplatitelja
Devizne uplate*
Faculty of Food Technology Osijek
Franje Kuhača 18, 31000 Osijek
Addiko Bank d.d.
IBAN code: HR1725000091102017142
SWIFT/BIC code: HAABHR22
VAT: HR96371000697
With notification: 13. With Food to Health_Name of Participant*Please, state full name, address and VAT number of the payer. Please, before sending the money check with your bank if the field Details of Charges are marked as OUR. We will not accept the transaction if details of Charges are marked as SHA (Shared) or Ben (Beneficiary)