Dana 06. veljače 2018. godine održan je inicijalni sastanak partnera na projektu. Na projektu su prisustvovale i kolegice s Tehnološkog fakulteta Novi Sad (Senka Vidović i Jelena Vladić), kolega s Veterinarskog instituta Vinkovci (Krunoslav Aladić) te kolegica s Medicinskog fakulteta Osijek (Nika Pavlović). Nažalost, na sastanku nije mogla sudjelovati Ines Banjari s Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek jer je na bolovanju.

Dogovorene su sve aktivnosti za prvu godinu provedbe projekta. S obzirom na prijašnji zajednički rad partnera na projektu svi su uvjereni u nastavak uspješne suradnje i na projektu ByProExtract i vesele se novim znanstvenim spoznajama.

Naručitelj: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek je objavio “Obavijest o nadmetanju” za postupak: Nabava sušionika s raspršivanjem, broj objave: 2018/S 0F2-0002705.

Više informacija na LINKU.

Održano pozvano predavanje na temu „Food industry by-products: problem or great potential“ (International course in the field of Food Safety and Nutrition; Bitola 22. – 27.01.2018.)

Naziv projekta: Primjena inovativnih tehnika ekstrakcije bioaktivnih komponenti iz nusproizvoda biljnoga podrijetla

Akronim: ByProExtract

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost (Uspostavni istraživački projekt)

Vrijednost projekta / iznos financiranja: 1.607.708,72 kn

Trajanje projekta: 60 mjeseci (01.01.2018. – 31.12.2022.)

Voditelj projekta: Izv. prof. dr. sc. Stela Jokić

Istraživači:

– Prof. dr. sc. Senka Vidović, Tehnološki fakultet Novi sad
– Dr. sc. Ines Banjari, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
– Dr.sc. Krunoslav Aladić, Hrvatski Veterinarski institut – Veterinarski zavod Vinkovci
– Nika Pavlović, dipl. ing. Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
– Doktorand