Mladi istraživač na projektu

Sukladno natječaju objavljenom 7. veljače 2018. godine “Za prijem jednog doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost “ na projektu je od 03. travnja 2018. godine zaposlena Marija Banožić, mag. preh. ing. Kolegica će pod mentorstvom voditeljice projekta izv. prof. dr. sc. Stele Jokić u okviru istraživanja na projektu izraditi doktorsku disertaciju, a zaposlena je na određeno vrijeme te se troškovi plaće financiraju iz predviđenih sredstava HRZZ.

Marija Banožić je bila urednik studentskog lista Trut(h), predsjednik udruge studenata, kao i studentski predstavnik u Studentskom zboru. Već tijekom studija imala je priliku uključiti se u znanstvena istraživanja, pa je tako sudjelovala na različitim konferencijama, okruglim stolovima te je objavila i radove u koautorstvu s profesorima i kolegama. Na diplomskom studiju prehrambeno inženjerstvo imala je prosjek 5.0. Završila je pedagoško psihološko obrazovanje nastavnika. Dobitnica je dekanove i rektorove nagrade.