Dr. sc. Jelena Vladić provela je višemjesečno usavršavanje na BOKU Sveučilišta u Beču

Dr. sc. Jelena Vladić, suradnik na Uspostavnom HRZZ projektu ByProExtract, boravila je na BOKU Sveučilištu u Beču gdje je provela višemjesečno istraživanje (od ožujka do rujna) u okviru znanstveno-istraživačkog granta kojim je nagrađena od strane Austrijske akademije znanosti.
Dr. sc. Vladić je radila na ekstrakciji bioaktivnih komponenata iz prirodnih izvora i valorizaciji prehrambenih otpada primjenom suvremenih netermalnih tehnika, poput pulsirajućeg električnog polja i visokog tlaka.