Ina Ćorković uspješno obranila svoj diplomski rad na projektu

Javna obrana diplomskog rada Ine Ćorković pod naslovom “Zelene tehnike ekstrakcije bioaktivnih spojeva iz kore mandarine (Citrus unshiu): Fitokemijska analiza i optimizacija procesa“ održana je 17. srpnja 2020. na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Rad je izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Stele Jokić i komentorstvom doc. dr. sc. Krunoslava Aladića.
Eksperimentalni dio diplomskog rada realiziran je na Katedri za projektiranje tehnoloških procesa i konstrukcijske materijale na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, a u sklopu projekta “Primjena inovativnih tehnika ekstrakcije bioaktivnih komponenti iz nusproizvoda biljnoga podrijetla” (HRZZ-UIP-2017-05-9909). Studentica je kvalitetno prezentirala svoje istraživanje provedeno u sklopu projekta, nakon čega je odgovorila na pitanja Povjerenstva. Na osnovu svega prezentiranoga Povjerenstvo je jednoglasno donijelo odluku da je studentica Ina Ćorković uspješno obranila diplomski rad s ocjenom izvrstan.

Diplomski rad možete pregledati klikom na POVEZNICU.