,

Obranjena prva doktorska disertacija na projektu

Javna obrana doktorske disertacije Nike Pavlović pod naslovom „Primjena inovativnih tehnika ekstrakcije bioaktivnih komponenti iz kakaove ljuske“ održana je 13. srpnja 2020. na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Doktorska disertacija je izrađena pod mentorstvom prof. dr. sc. Stele Jokić, a u sklopu projekta “Primjena inovativnih tehnika ekstrakcije bioaktivnih komponenti iz nusproizvoda biljnoga podrijetla” (HRZZ-UIP-2017-05-9909).
Doktorandica je kvalitetno prezentirala svoje istraživanje provedeno u sklopu projekta, nakon čega je odgovorila na pitanja Povjerenstva. Na osnovu svega prezentiranoga Povjerenstvo je jednoglasno donijelo odluku da je doktorandica Nika Pavlović uspješno obranila doktorski rad.

Doktorsku disertaciju možete pregledati klikom na POVEZNICU.