ERASMUS boravak Silvije Šafranko u Pečuhu, Mađarska

Silvija Šafranko, doktorandica na projektu ByProExtract, boravila je mjesec dana na Institutu farmaceutske tehnologije i biofarmacije. Razmjena je ostvarena u okviru ERASMUS programa razmjene nenastavnog i nastavnog osoblja. Ovaj boravak, potaknut će nove suradnje, ali i očvrsnuti postojeće između Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku i Instituta biofarmacije u Pečuhu.
Kroz mjesec dana, Silvija se usavršavala na novim metodama iskorištenja nusproizvoda kore klementine te na primjeni modificiranog ekstrakta u farmaceutske svrhe. Prvenstveno je to uključivalo razumijevanje kompleksiranja metalnih iona s fenolnim kiselinama, ali i ispitivanje utjecaja termodinamičkih i kinetičkih parametara na stvaranje kompleksa.