Održana 2. međunarodna studentska GREEN konferencija

Članovi tima ByProExtract zajedno sa svojim diplomandicama sudjelovali su na 2. međunarodnu studentsku GREEN konferenciju koja se održala na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijeku u Osijeku, 2. i 3.6.2022. godine. Sudjelovalo se posterskim priopćenjem s tematikom: Synthesis of Amino Acid-Functionalized Carbon Quantum Dots from Citrus clementina Peel: Investigating the Antiradical Activity and Selectivity of Metal Ion Detection i autorima: Monika Kovačević, Kristina Janđel, Silvija Šafranko, Anamarija Stanković, Stela Jokić.