Obranjena druga doktorska disertacija na projektu – Marija Banožić

Javna obrana doktorske disertacije Marije Banožić pod naslovom „Primjena inovativnih tehnika ekstrakcije bioaktivnih spojeva iz duhanskog otpada“ održana je 21. siječnja 2022. na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Doktorska disertacija je izrađena pod mentorstvom prof. dr. sc. Stele Jokić, a u sklopu projekta “Primjena inovativnih tehnika ekstrakcije bioaktivnih komponenti iz nusproizvoda biljnoga podrijetla” (HRZZ-UIP-2017-05-9909). Doktorandica je kvalitetno prezentirala svoje istraživanje provedeno u sklopu projekta, nakon čega je odgovorila na pitanja Povjerenstva. Na osnovu svega prezentiranoga Povjerenstvo je jednoglasno donijelo odluku da je doktorandica Marija Banožić uspješno obranila doktorski rad.
Doktorsku disertaciju možete pregledati klikom na POVEZNICU.