Filteri
Kategorija
Hrana
Meso i mesni proizvodi
Med, pčelinja pelud, pčelinji otrov, matična mliječ
Jaka alkoholna pića
Uljarice, masti i ulja
Brašno, kruh, pekarski proizvodi, sir, namazi
Eterična ulja, ljekovito bilje, začini i alge
Voće, povrće i proizvodi
Vino
Voda
Nusproizvodi
Sinteze
Obrada podataka
Show AllHide
Hrana - Voda
Parametar ispitivanja/ili usluga proizvodnje
Voda
Tehnika ispitivanja
Gravimetrija
Kontakt
prof. dr. sc. Ljiljana Primorac
Medij ispitivanja
Hrana
Hrana - Pepeo
Parametar ispitivanja/ili usluga proizvodnje
Pepeo
Tehnika ispitivanja
Gravimetrija
Kontakt
prof. dr. sc. Ljiljana Primorac
Medij ispitivanja
Hrana
Hrana i pića - Glikemijski indeks
Parametar ispitivanja/ili usluga proizvodnje
Glikemijski indeks
Tehnika ispitivanja
Metoda određivanja glikemijskog indeksa prema ISO 26642:2010(E)
Kontakt
izv. prof. dr. sc. Ines Banjari
Medij ispitivanja
Hrana i pića
Hrana i piće, krma, eterična ulja, maslaci i macerati - Dokazivanje prisutnosti i broja aerobnih mezofilnih bakterija
Parametar ispitivanja/ili usluga proizvodnje
Dokazivanje prisutnosti i broja aerobnih mezofilnih bakterija
Tehnika ispitivanja
HRN ISO 4833-1:2013
Kontakt
izv. prof. dr. sc. Lidija Dujmović
Medij ispitivanja
Hrana i piće, krma, eterična ulja, maslaci i macerati
Meso i mesni proizvodi - Voda
Parametar ispitivanja/ili usluga proizvodnje
Voda i proteini
Tehnika ispitivanja
NIR – spektroskopija (AOAC metoda 2007.04)
Kontakt
izv. prof. dr.sc. Krešimir Mastanjević, Snježana Keleković dipl.ing. (CMQ)
Medij ispitivanja
Meso i mesni proizvodi
Med - Voda
Parametar ispitivanja/ili usluga proizvodnje
Voda
Tehnika ispitivanja
Refraktometrija
Kontakt
prof. dr. sc. Ljiljana Primorac
Medij ispitivanja
Med
(Jaka) alkoholna pića - Hlapive komponente
Parametar ispitivanja/ili usluga proizvodnje
Hlapive komponente
Tehnika ispitivanja
GC
Kontakt
izv. prof. dr. sc. Ivana Flanjak
Medij ispitivanja
(Jaka) alkoholna pića
Životinjske i biljne masti i ulja - Kiselinski broj i kiselost
Parametar ispitivanja/ili usluga proizvodnje
Kiselinski broj i kiselost
Tehnika ispitivanja
Titrimetrija
Kontakt
prof. dr. sc. Tihomir Moslavac
Medij ispitivanja
Životinjske i biljne masti i ulja
Brašno, škrob - Rezistentni škrob
Parametar ispitivanja/ili usluga proizvodnje
Rezistentni škrob
Tehnika ispitivanja
AOAC 2002.02
Kontakt
prof. dr. sc. Đurđica Ačkar
Medij ispitivanja
Brašno, škrob
Eterično ulje - Arome (isparljive komponente)
Parametar ispitivanja/ili usluga proizvodnje
Arome (isparljive komponente)
Tehnika ispitivanja
GC/MS
Kontakt
doc. dr. sc. Krunoslav Aladić
Medij ispitivanja
Eterično ulje
prof. dr. sc. Stela Jokić
Voće, povrće i proizvodi - Pektinske tvari
Parametar ispitivanja/ili usluga proizvodnje
Pektinske tvari
Tehnika ispitivanja
Gravimetrija
Kontakt
prof. dr. sc. Nela Nedić Tiban
Medij ispitivanja
Voće, povrće i proizvodi
Vino - Flavonoli (kvercetin-3-galaktozid, kvercetin-3-glukozid, kvercetin-3-rutinozid, miricetin, kvercetin-3-ramnozid, kvercetin, kemferol
Parametar ispitivanja/ili usluga proizvodnje
Flavonoli (kvercetin-3-galaktozid, kvercetin-3-glukozid, kvercetin-3-rutinozid, miricetin, kvercetin-3-ramnozid, kvercetin, kemferol
Tehnika ispitivanja
HPLC
Kontakt
izv. prof. dr. sc. Anita Pichler
Medij ispitivanja
Vino
Voda - Utrošak kmno4
Parametar ispitivanja/ili usluga proizvodnje
Utrošak KMnO4
Tehnika ispitivanja
Titrimetrija
Kontakt
prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić
Medij ispitivanja
Voda
doc. dr.sc. Marija Stjepanović
Sjemenke grožđa - Proizvodnja ulja iz sjemenki grožđa
Parametar ispitivanja/ili usluga proizvodnje
Proizvodnja ulja iz sjemenki grožđa
Tehnika ispitivanja
Pužna preša / CO2 ekstrakcija
Kontakt
doc. dr. sc. Krunoslav Aladić
Medij ispitivanja
Sjemenke grožđa
prof. dr. sc. Stela Jokić
Sinteze
Parametar ispitivanja/ili usluga proizvodnje
Heterocikličkih spojeva (Derivati kumarina (4-aminokumarin, 7-hidroksi-4-metilkumarin, 3-supstituirani kumarini, Ostali kumarini po dogovoru), Kinazolin-4(3H)-on, 2-metil-kinazolin-4(3H)-on, Rodanin, Tiazolidindion
Kontakt
izv.prof.dr.sc. Maja Molnar
Medij ispitivanja
Sinteze
Veliki setovi podataka
Parametar ispitivanja/ili usluga proizvodnje
Optimiranje, kemometrijska analiza, izrada matematičkih modela zavisnosti i predikcije
Tehnika ispitivanja
LINDO (Optimiranje sastava, troškova, dobiti i transporta); Statistica (Klaster analiza, Faktorska analiza, Analiza glavnih komponenti, Regresijski modeli); MS Excel, (Regresijski modeli, Tablični izračuni, Grafovi i dr.)
Kontakt
prof. dr. sc. Damir Magdić
Medij ispitivanja
Veliki setovi podataka
Hrana - Boja
Parametar ispitivanja/ili usluga proizvodnje
Boja
Tehnika ispitivanja
Kolorimetrija
Kontakt
prof. dr. sc. Nela Nedić Tiban
Medij ispitivanja
Hrana
Hrana - Sastav šećera
Parametar ispitivanja/ili usluga proizvodnje
Sastav šećera
Tehnika ispitivanja
HPLC
Kontakt
izv. prof. dr. sc. Ivana Flanjak
Medij ispitivanja
Hrana
Hrana - Reducirajući šećeri i saharoza
Parametar ispitivanja/ili usluga proizvodnje
Reducirajući šećeri i saharoza
Tehnika ispitivanja
Volumetrija
Kontakt
prof. dr.sc. Ljiljana Primorac
Medij ispitivanja
Hrana
Hrana - Masti (slobodne i ukupne)
Parametar ispitivanja/ili usluga proizvodnje
Masti (slobodne i ukupne)
Tehnika ispitivanja
Gravimetrija
Kontakt
prof. dr.sc. Ljiljana Primorac
Medij ispitivanja
Hrana