Nadogradnja laboratorijskog sušionika s raspršivanjem

Postojeći laboratorijski sušionik s raspršivanjem Mini Spray Dryer B-290 nadograđen je sa Inert Loop B-295 230V 50Hz i s odvlaživačem zraka B-296, te ulaznim i izlaznim filterom te je provedena edukacija za rad na uređaju. Samom nadogradnjom uređaja on će se moći koristiti i za dobivanje suhih ekstrakata tj. prahova pomoću organskih otapala.