Održan 2. skup FOOD INDUSTRY BY-PRODUCTS

Dana 28.6.2021. godine u Kopačkom Ritu održan je 2. Međunarodni znanstveno-stručni skup FOOD INDUSTRY BY-PRODUCTS u organizaciji Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Javne ustanova “Park prirode Kopački rit” i European Hygienic Engineering & Design Group – EHEDG (Njemačka).
Održavanje Skupa, grafičku pripremu materijala (Programa skupa i Knjige sažetaka) sufinancirala je Hrvatska zaklada za znanost projektom „Primjena inovativnih tehnika ekstrakcije bioaktivnih komponenti iz nusproizvoda biljnoga podrijetla“ (UIP-2017-05-9909).
Na skupu je održano i 10 pozvanih predavanja te predstavljena knjiga „Neke mogućnosti iskorištenja nusproizvoda prehrambene industrije 3“. Predavanje pod nazivom „ Visokotlačne ekstrakcijske tehnike – izazov i prilika za nusproizvode biljnoga podrijetla“ održala je voditeljica projekta Stela Jokić a predavanje „Kora citrusa kao izvor ugljika u tehnologiji ugljikovih kvantnih točaka – ispitivanje biološke aktivnosti i potencijalne primjene u biomedicini“, održala je suradnica na projektu Silvija Šafranko. Tijekom izlaganja predstavljeni su ukupni dosadašnji rezultati na projektu kao i buduće aktivnosti.

Program Skupa pogledajte na POVEZNICI.

Pogledajte reportažu Osječke televizije o odražanom Skupu FOOD INDUSTRY BY-PRODUCTS u Kopačkom ritu