Događanja

Obavijest o javnoj obrani teme doktorske disertacije pristupnice Ana-Marije Cikoš mag. ing. techn. aliment.

Obavijest o javnoj obrani teme doktorske disertacije pristupnice Ana-Marije Cikoš mag. ing. techn. aliment.

Leave review
Opširnije
3. DAN MLADIH ISTRAŽIVAČA

3. DAN MLADIH ISTRAŽIVAČA

Leave review
Opširnije
Obavijest o nastupnom predavanju pristupnice dr. sc. Biljane Kulišić

Obavijest o nastupnom predavanju pristupnice dr. sc. Biljane Kulišić

Leave review
Opširnije
Javni poziv studentima PTFOS za prijavu za dodjelu stipendije u sklopu projekta Ministarstva poljoprivrede „Stipendiranje studenata visokih učilišta iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema“ u akademskoj godini 2021./2022

Javni poziv studentima PTFOS za prijavu za dodjelu stipendije u sklopu projekta Ministarstva poljoprivrede „Stipendiranje studenata visokih učilišta iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema“ u akademskoj godini 2021./2022

Leave review
Opširnije
Obavijest o nastupom predavanju dr. sc. Zdenke Lalić

Obavijest o nastupom predavanju dr. sc. Zdenke Lalić

Leave review
Opširnije
1. krug - STEM stipendije

1. krug - STEM stipendije

Leave review
Opširnije
N A T J E Č A J za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija i nutricionizam,iz područja Biotehničkih znanosti, znanstvenih polja prehrambene tehnologije i nutricionizma, u akademskoj godini 2021./2022.

N A T J E Č A J za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija i nutricionizam,iz područja Biotehničkih znanosti, znanstvenih polja prehrambene tehnologije i nutricionizma, u akademskoj godini 2021./2022.

Leave review
Opširnije
Natječaj

Natječaj

Leave review
Opširnije
STEM STIPENDIJE - Obavijest

STEM STIPENDIJE - Obavijest

Leave review
Opširnije
Ponovljeni studentski izbori

Ponovljeni studentski izbori

Leave review
Opširnije