Studentski zbor

Na temelju konačnih rezultata studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, koji su održani 21.10.2021., za članove Studentskog zbora Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i njihove zamjenike izabrani su:

Član

Vice Tomičić

Zamjenik
Ana Mandušić

Član

Alen Štimac​

Zamjenik
Laura Spajić

Član

Antonija Ciberlin

Zamjenik

Dominik Jurišak

Član

Ozana Prisuda

Zamjenik
Mirta Škraba

Član

Ana Popijač

Zamjenik

Dajana Župan​

Član

Marija Ćosić​

Zamjenik

Jelena Vukoje

Član

Monika Solić

Zamjenik

Ana Barišić​

Član

Karolina Sušac

Zamjenik

Barbara Puhović

Član

Patricija Pernar

Zamjenik

Anamarija Burilo

Član

Tea Marunović

Zamjenik

Gabrijela Milić​

Član

Fabijan Šiškić

Zamjenik

Gabriela Hodak

Na konstituirajućoj sjednici Studentskog zbora Prehrambeno-tehnološkog Fakulteta Osijek izabrani su:

Predsjednik Studentskog zbora

Alen Štimac


Zamjenik predsjednika Studentskog zbora

Vice Tomičić

Članovi fakultetskog vijećaAlen Štimac

Vice Tomičić

Antonija Ciberlin

Ozana Prisuda

Ana Popijač

Marija Ćosić

Karolina Sušac

 Tea Marunović

Fabijan Šiškić


Predstavnik u Studentskom zboru Sveučilišta u Osijeku

Ana Popijač