Zavod za procesno inženjerstvo

Misija Zavoda je prenošenje znanja studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija te provođenje znanstveno - istraživačkog i stručnog rada iz procesnog inženjerstva u području prehrambene tehnologije, biotehnologije te kemijske tehnologije.


Studentima se prenose znanja iz inženjerske termodinamike i energetske učinkovitosti; prijenosa tvari i energije; jediničnih operacija; reakcijskog inženjerstva; bioprocesnog inženjerstva, ekološkog inženjerstva, inženjerstva organskih i anorganskih materijala, modeliranja, optimizacije i automatizacije, numeričkih metoda; projektiranja uređaja i industrijskih procesa te iz srodnih disciplina.


Znanstveno - istraživački i stručni rad usko je vezan uz discipline koje se predaju studentima, a trenutno su aktualna istraživanja koja obuhvaćaju sušenje; primjenu suvremenih metoda ekstrakcije za dobivanje biološki aktivnih tvari te jestivih i eteričnih ulja; modeliranje i optimiranje te istraživanje nedestruktivnih metoda analiza u procesima proizvodnje i čuvanja hrane; unapređenje biotehnološke proizvodnje hrane, pića (slad, pivo, voćna vina) i krmiva; primjenu bioprocesa u zaštiti okoliša; iskorištenje nusprodukata i otpada poljoprivredno-prehrambene industrije s ciljem proizvodnje visokovrijednih produkata i biogoriva.


Predstojnica Zavoda: izv. prof. dr. sc. Natalija Velić​

Misija Zavoda je prenošenje znanja studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija te provođenje znanstveno - istraživačkog i stručnog rada iz procesnog inženjerstva u području prehrambene tehnologije, biotehnologije te kemijske tehnologije.


Studentima se prenose znanja iz inženjerske termodinamike i energetske učinkovitosti; prijenosa tvari i energije; jediničnih operacija; reakcijskog inženjerstva; bioprocesnog inženjerstva, ekološkog inženjerstva, inženjerstva organskih i anorganskih materijala, modeliranja, optimizacije i automatizacije, numeričkih metoda; projektiranja uređaja i industrijskih procesa te iz srodnih disciplina.


Znanstveno - istraživački i stručni rad usko je vezan uz discipline koje se predaju studentima, a trenutno su aktualna istraživanja koja obuhvaćaju sušenje; primjenu suvremenih metoda ekstrakcije za dobivanje biološki aktivnih tvari te jestivih i eteričnih ulja; modeliranje i optimiranje te istraživanje nedestruktivnih metoda analiza u procesima proizvodnje i čuvanja hrane; unapređenje biotehnološke proizvodnje hrane, pića (slad, pivo, voćna vina) i krmiva; primjenu bioprocesa u zaštiti okoliša; iskorištenje nusprodukata i otpada poljoprivredno-prehrambene industrije s ciljem proizvodnje visokovrijednih produkata i biogoriva.


Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Sandra Budžaki