Katedra za tehnološko projektiranje i farmaceutsko inženjerstvo

Na kolegijima koji se izvode u sklopu Katedre studenti stječu osnovna znanja i vještine iz područja projektiranja procesne opreme, projektiranja i optimizacije industrijskih procesa te farmaceutskog inženjerstva, koje će im omogućiti ravnopravni status s ostalim strukama. Studenti se također upoznaju s osnovnim programskim paketima koji se koriste u projektiranju procesa i procesne opreme. Kroz kolegije studente se potiče na kreativan pristup rješavanju tehničkih problema u svezi procesne opreme i cjelokupnog tehnološkog procesa. Prije svega, to se odnosi na ekonomsko-tehničke aspekte projekta, pri čemu se naglašava važnost održivog razvoja i proizvodnje u svim fazama procesa. Na taj način studentima koji započinju raditi u navedenim industrijama treba puno manje vremena za preuzimanje potpune odgovornosti u pojedinim fazama razvoja, kontrole i vođenja industrijskih procesa. Studenti će razviti sposobnosti da sami kreiraju i razvijaju nove proizvode s dodanom vrijednošću. Isto tako, studenti će se usavršiti u području ekstrakcije i izolacije bioaktivnih komponenti iz biljnog materijala.


Znanstveno-istraživački i stručni rad, kojim se bave zaposlenici katedre, u području je koje obuhvaća kolegije na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju. 


Predsjednik Katedre:
prof. dr. sc. Darko Velić

preddiplomski studij

 • Elementi strojeva

diplomski studij

 • Optimizacija i projektiranje industrijskih procesa

 • Projektiranje uređaja u prehrambenoj  industriji

 • Projektiranje uređaja u procesnoj industriji

 • Tehnološko projektiranje

 • Projektiranje biotehnoloških postrojenja

 • Ekstrakcija i izolacija bioaktivnih komponenti

 • Biotehnologija farmaceutskih proizvoda

poslijediplomski studij

 • Napredne tehnike ekstrakcije u prehrambenom inženjerstvu
 • Optimizacija i projektiranje prehrambeno-tehnoloških procesa
 • Ekološka proizvodnja i prerada hrane