Upisi 2023

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek upisuje studente u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija u skladu s „Natječajem za upis studenata u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih, sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih studija te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024.“, kojeg je raspisalo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te ga je objavilo na svojoj mrežnoj stranici i na mrežnoj stranici Rektorskog zbora RH.


Upisna mjesta za ak. god. 2023./2024.


 • 120 redovitih studenata (državljana RH i državljana država članica EU), koji to pravo ostvare polaganjem državne mature, odnosno koji:
  • po prvi puta upisuju I. godinu sveučilišnog prijediplomskog studija te ne plaćaju participaciju u troškovima studija ili
  • upisuju I. godinu sveučilišnog prijediplomskog studija, a do sada su već bili upisani na neki drugi sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij te prilikom upisa plaćaju punu participaciju u troškovima I. godinu studija u iznosu od 1.200,00 EUR
 • prema posebnim upisnim kvotama namijenjenim Hrvatima izvan Republike Hrvatske, 5 studenata.


Kandidati koji su svoje srednje školovanje završili izvan Republike Hrvatske moraju proći postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije. Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje. Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih(više na poveznici: https://www.studij.hr/sve-o-prijavama).

Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave ispita državne mature odnosno studijskih programa na visokim učilištima i važno je pravovremeno se obratiti gore navedenim institucijama kako bi cijeli postupak bio na vrijeme završen. U slučaju općih, gimnazijskih i umjetničkih programa kandidat se javlja Agenciji za odgoj i obrazovanje odnosno kada je riječ o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima kandidat se javlja Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.


Važno: Agencija za odgoj i obrazovanje, odnosno Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih neće proslijediti dokumentaciju kandidata Središnjem prijavnom uredu, a niti obrnuto. Kandidat je dužan samostalno paralelno provesti oba postupka (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije i postupak prijave ispita državne mature i/ili prijave studijskih programa).

Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije ne dostavlja se Središnjem prijavnom uredu već se za potrebe upisa na visoka učilišta dostavlja samom visokom učilištu prilikom upisa.


Termini i provedba upisa


Upis kandidata na sveučilišni preddiplomski studij Prehrambena tehnologija, prema rang listi objavljenoj putem NISpVU sustava, provoditi će se u:


 • ljetnom roku: 24. i 25. srpnja 2023.
 • jesenskom roku: 21. i 22. rujna 2023.


Kandidati se trebaju javiti u Ured za studente i studije, koji se nalazi na I. katu, lijevo.

Upisi će se provoditi:


 • elektroničkim upisom studijske godine i unošenjem osobnih podataka (elektronički, putem računala),
 • popunjavanjem Matičnog lista
 • popunjavanjem Ugovora o studiranju.


Ukupni troškovi upisa u iznosu od 60,14 eura trebaju se uplatiti na žiro račun Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (Addiko bank d.d. Zagreb).


Prilikom uplate obavezno je navođenje sljedećih elemenata:


Platitelj: Ime i prezime studenta, adresa stanovanja
Primatelj: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 18, Osijek
Iznos: 60,14 eura
IBAN primatelja: HR1725000091102017142
Model: 67
Poziv na broj: OIB studenta
Opis plaćanja: Ime i prezime studenta


Ukupni troškovi upisa uključuju:


Za upis je potrebno sljedeće:


 1. Svjedodžba o položenoj državnoj maturi, odnosno Potvrda o položenim ispitima državne mature (original)
 2. Svjedodžba o završnom radu (za kandidate koji nisu završili gimnaziju) - preslika
 3. Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije (samo kandidati koji su svoje srednjoškolsko obrazovanje završili izvan RH)
 4. jedna (1) fotografije veličine 4 x 6 cm (u boji)
 5. preslika osobne iskaznice (obje strane)
 6. potvrda o uplati ukupnih troškova upisa
 7. potvrda o uplati školarine (samo za kandidati koji su već studirali ili su stranci)
 8. kemijska olovka.

Kandidati koji po prvi put upisuju sveučilišni prijediplomski studij na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, a prethodno su već bili upisani na neki prijediplomski studij u statusu redovnog studenta (na bilo kojem studijskom programu), prilikom upisa plaćaju punu školarinu za I. godinu preddiplomskog studija u iznosu 1.120,00 eura.


Detaljan raspored upisa i sve važne informacije vezane za provedbu upisa biti će objavljeni 20. srpnja 2023. nakon 10:00 h (za ljetni upisni rok), odnosno 20. rujna 2023., nakon 11:00 h (za jesenski upisni rok) na mrežnoj stranici: http://www.ptfos.unios.hr


Sve dodatne obavijesti o upisu u I. godinu preddiplomskog studija mogu se dobiti u Uredu za studente i studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, tel. 031/224-331; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Uvjeti upisa na preddiplomski studij


Uvjet za upis na studij je završena četverogodišnja srednja škola te položen obvezni dio državne mature.
Svi pristupnici za upis na studijski program rangiraju se prema ostvarenim bodovima na temelju kategorija navedenih u sljedećoj tablici:

Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta (NISpVU) je sustav pomoću kojeg kandidati prijavljuju polaganje ispita državne mature i prijavljuju se za upis na odabrane studijske programe.


Dodatne detaljne informacije o postupku državne mature možete pronaći na mrežnim stranicama:Prijave


Prijave za preddiplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija odvijaju se istovremeno s odabirom ispita državne mature putem sustava NISpVU i to preko mrežne stranice: https://www.postani-student.hr/


Ovaj način prijave na preddiplomski studij vrijedi za:


 • maturante koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje u 2022. godini,
 • pristupnike koji su mlađi od 25 godina, a srednjoškolsko obrazovanje su završili prethodnih godina,
 • strane državljane.

Sve dodatne obavijesti o upisu u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, tel. 031/224-331, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., kao i na mrežnoj stranici: http://www.ptfos.unios.hr/upisi


Kontakt


PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK
F. Kuhača 18, 31000 Osijek
tel. 031/224 331
fax: 031/207 115
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web adresa: http://www.ptfos.unios.hr

PROGRAM ZA STJECANJE NEDOSTAJUĆIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA ZA UPIS NA DIPLOMSKE SVEUČILIŠNE STUDIJE PREHRAMBENO‑TEHNOLOŠKOG FAKULTETA OSIJEK


Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišne diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek nastao je kao potreba premošćivanja razlika u obrazovnim razinama i ishodima učenja stručnih i sveučilišnih preddiplomskih studija. Uspješno svladavanje ovog jednosemestralnog programa omogućuje osobama, koje su završile stručne (preddiplomske) studije iz područja biotehničkih i tehničkih znanosti, stjecanje kompetencija koje su uvjet za upis na sveučilišne diplomske studije.


Također, navedeni program omogućuje i sveučilišnim prvostupnicima iz srodnih područja znanosti stjecanje nedostajućih znanja i nastavak visokoškolskog obrazovanja u području biotehničkih znanosti na jednom od diplomskih studija Fakulteta.


ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Završetkom programa, polaznici stječu 30 ECTS bodova te znanja iz područja inženjerske termodinamike, prijenosa tvari i energije, biokemije, kemije hrane, procesa u prehrambenoj industriji i kontrole kakvoće hrane.

Navedena znanja su nužna za uspješno pohađanje i svladavanje programa sveučilišnih diplomskih studija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek.

Završetkom programa polaznici će se moći natjecati za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek bez obveze polaganja razredbenog ispita tijekom razredbenog postupka, odnosno bez obveze upisa i polaganja razlikovnih predmeta pri upisu sveučilišnog diplomskog studija.


PRIJAVE ZA UPIS

Kako bismo dobili uvid u broj potencijalnih kandidata i njihove ostvarene uspjehe na završenom studiju, molim Vas da popunite obrazac predprijave te ga dostavite putem e-maila na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predviđeni termin održavanja Programa (uz uvjet da se prijavi dovoljno kandidata) je druga polovica veljače. Detaljnije informacije o upisu bit će objavljenje na web stranici fakulteta (www.ptfos.unios.hr).


UVJETI UPISA

Program mogu pohađati osobe koje su tijekom svog prethodnog visokoškolskog obrazovanja stekle minimalno 150 ECTS bodova te su završile neki od studija koji slijede:

-      sveučilišni preddiplomski studij iz područja:

o    Biotehničkih znanosti, polja Poljoprivreda/agronomija (osim studija agrarne ekonomike i mehanizacije)

o    Tehničkih znanosti, polja Temeljne tehničke znanosti i polja Kemijsko inženjerstvo

o    Interdisciplinarnih područja znanosti, studij Biotehnologija i istraživanje lijekova

o    Prirodnih znanosti, polja Kemija i polja Biologija 

-     stručni studij iz područja:

o    Biotehničkih znanosti, polja Prehrambena tehnologija

o    Tehničkih znanosti, polja Kemijsko inženjerstvo


Za studente koji su završili stručni studij, uvjet upisa na program je prosjek ocjena završenog studija od najmanje 3,0.


TRAJANJE I IZVEDBA PROGRAMA

Program traje jedan (1) semestar a polaznici su obvezni izvršiti sve obveze propisane programom u roku od tri semestra od dana upisa.

Nastava će se izvoditi kao: turnusna nastava (predavanja, laboratorijske vježbe, auditorne vježbe) i konzultacije.

Obveze polaznika su aktivno prisustvovanje nastavi svih predmeta te obveze definirane za svaki pojedini predmet, kao i polaganje ispita iz svakog predmeta. Svaki polaznik je obavezan odraditi najmanje 50 % nastavnih aktivnosti propisanih planom i programom.

Program obuhvaća predmete kako slijedi:

ŠKOLARINA

Troškovi programa po jednom polazniku iznose 5.500,00 kuna (bez PDV-a). Navedeni iznos pokriva troškove provedbe nastave, troškove institucije te troškove vezane za izdavanje potvrda o završenom programu polaznicima programa.


Uvjeti upisa u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija

Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u akademskoj godini 2022./2023.


1. PRIJAVE ZA UPIS

Pravo prijave za upis na diplomske sveučilišne studije Prehrambeno inženjerstvoProcesno inženjerstvo i Znanost o hrani i nutricionizam na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek imaju osobe koje su završile:

 • odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij uz stjecanje 180 ECTS bodova iz područja Biotehničkih znanosti, polja Prehrambena tehnologija i polja Biotehnologija (vrijedi za sve diplomske studije), odnosno polja Nutricionizam (vrijedi samo za diplomski studij Znanost o hrani i nutricionizam)
 • neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij uz stjecanje 180 ECTS bodova iz područja:
  • Biotehničkih znanosti, polja Poljoprivreda/agronomija (osim studija Agroekonomika i studija Mehanizacija)
  • Tehničkih znanosti, polja Temeljne tehničke znanosti i polja Kemijsko inženjerstvo
  • Interdisciplinarnih područja znanosti, studij Biotehnologija i istraživanje lijekova
  • Prirodnih znanosti, polja Kemija i polja Biologija
 • Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise na diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek uz stjecanje 30 ECTS bodova.


Prijave za razredbeni postupak i upis na diplomske sveučilišne studije

U skladu s Natječajem za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2022./2023., kojeg raspisuje Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prijave za razredbeni postupak i upis na diplomske sveučilišne studije

 • za pristupnike koji su završili odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij i Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise na diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek  traju od 1. do 23. rujna 2022.,
 • za pristupnike koji su završili neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij  traju od 12. do 16. rujna 2022. 


Pristupnici su obvezni popuniti prijavni obrazac te ga zajedno s priloženim potrebitim dokumentima dostaviti u Studentsku službu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, osobno ili preporučenom pošiljkom u skladu s gore navedenim rokovima.


Pristupnici uz prijavni obrazac prilažu slijedeću dokumentaciju:

 • presliku domovnice - Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti: Rodni list, Izvod iz matične knjige rođenih, Vjenčani list, i dr.;
 • presliku rodnog lista
 • presliku osobne iskaznice
 • jednu fotografiju veličine 4x6 cm
 • diplomu / svjedodžbu / potvrdu o završenom preddiplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika)
 • prijepis ocjena / dopunsku ispravu (izvornik ili ovjerena preslika)
 • ovjerenu presliku nastavnog plana i programa završenog preddiplomskog sveučilišnog studija (samo pristupnici koji su završili neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij)
 • rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (samo pristupnici koji su preddiplomski sveučilišni studij završili izvan Republike Hrvatske) *

* Kod prijave za upis, pristupnici koji posjeduju inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju moraju pri Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pokrenuti postupak akademskog priznavanja u svrhu nastavka obrazovanja na Sveučilištu u Osijeku. Više o uputama za pokretanje postupka na poveznici: http://www.unios.hr/kvaliteta/djelatnosti/akademsko-priznavanje/.Radi se o dva potpuno odvojena postupka koja se pokreću paralelno:

 1. postupak vrednovanja inozemne visokoškolske kvalifikacije koje provodi Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija pri Sveučilištu u Osijeku (Sveučilišni kampus, Cara Hadrijana 10c);
 2. postupak prijave za upis na diplomske studije pri našem Fakultetu (Tvrđa, F. Kuhača 18).


2. UVJETI UPISA

Pravo upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija pristupnik stječe na temelju ostvarenih bodova na rang listi u okviru upisne kvote pojedinog studija pri čemu se rang liste formiraju na temelju razredbenog postupka.


Pristupnici koji su završili neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij, a ostvarili su pravo upisa temeljem razredbenog postupka, diplomski studij mogu upisati uz upis razlikovnih predmeta u ovisnosti o završenom preddiplomskom studiju i programu diplomskog studija koji upisuju.


Razlikovne predmete pri upisu na diplomski studij određuje Povjerenstvo za preddiplomsku i diplomsku nastavu nakon uvida u natječajnu dokumentaciju pristupnika. Pristupnik koji upiše diplomski studij uz razlikovne predmete obavezan je participirati u troškovima izvođenja nastave i održavanja ispita razlikovnih predmeta u iznosu od 3.685,00 kuna.


Pristupnici koji su završili neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij, a završili su i Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise na diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, diplomski studij mogu upisati bez upisa razlikovnih predmeta, ukoliko ostvare pravo upisa temeljem razredbenog postupka.


3. RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbeni postupak sastoji se od: vrednovanja/bodovanja postignutog uspjeha na preddiplomskom studiju, trajanju preddiplomskog studija i kompatibilnosti završenog preddiplomskog studija, kako slijedi:

                                  

                                              broj bodova = (A + 3/B) + C +D

gdje je:

A –  težinski prosjek ocjena preddiplomskog studija izražen na tri decimale (suma umnožaka ocjena ispita i pripadajućih ECTS bodova svih predmeta podijeljena sa sumom ECTS bodova);


Napomena: Ocjene ostvarene polaganjem ispita na Programu za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise na diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek uzimaju se u obzir kod izračuna težinskog prosjeka.


B –  vrijeme za koje je kandidat završio preddiplomski studij izraženo u godinama studiranja i zaokruženo na cijeli broj (npr. 3, 4, 5, …)


C – faktor kompatibilnosti studija (za odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij C = 10; za neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij C = 7)  


D –  0,8 bodova dodaje se osobama koje su završile Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise na diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek 


4. TERMIN UPISA

Upis pristupnika, koji su temeljem razredbenog postupka ostvarili pravo upisa u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija, provodit će se 28. do 30. rujna 2022.


Na upis je potrebno donijeti:

 • kemijsku olovku
 • dokumente navedene na prijavnom obrascu (samo pristupnici koji ih nisu predali prilikom prijave za upis)
 • potvrdu o ispunjenoj sveučilišnoj anketi ili predati šifru s potvrde (samo pristupnici koji su slušali predmete u 2020/2021.)
 • potvrdu o uplati ukupnih troškova upisa
 • potvrdu o uplati školarine (samo pristupnici koji su već bili upisani na neki diplomski studij kao redoviti studenti ili pristupnici koji participiraju u troškovima izvođenja nastave i održavanja ispita razlikovnih predmeta)


Ukupni troškovi upisa iznose 410,00 kuna i uplaćuju se isključivo na račun Fakulteta (Addiko bank d.d.), a uključuju:

 1. troškove upisa i upisnih materijala u iznosu od 300,00 kn (prema Odluci o posebnim naknadama Sveučilišta u Osijeku)
 2. projekte Studentskog zbora Sveučilišta u Osijeku u iznosu od 30,00 kn (prema Odluci o posebnim naknadama Sveučilišta u Osijeku)
 3. troškove studenske iskaznice u iznosu od 50,00 kn (prema Pravilniku o studentskoj ispravi)
 4. troškove osiguranja studenata u iznosu od 30,00 kn (prema Odluci dekana).Participaciju redovitih studenata (državljani RH i državljani država članica EU) koji po prvi puta upisuju I. godinu studija u cijelosti podmiruje MZO.


Studenti koji nisu državljani RH ili država članica EU, koji će studirati u statusu redovitih studenata, plaćaju participaciju u troškovima studija (školarinu) najviše u visini trostrukog iznosa participacije.


Student koji je već koristio pravo redovitog studiranja uz subvenciju MZO-a na nekom od visokih učilišta u RH i upisuje I. godinu redovitog studija iste razine obvezan je platiti puni iznos participacije u troškovima studija (7.370,00 kuna).
Prilikom uplate na račun Fakulteta (Addiko bank d.d.) nužno je navesti sljedeće podatke:
Platitelj: Ime i prezime studenta, adresa stanovanja
Primatelj: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 18, Osijek
Iznos: iznos koji se plaća
IBAN (račun) primatelja: HR1725000091102017142
Model: 67
Poziv na broj primatelja: OIB studenta
Opis plaćanja:  troškovi upisa / školarina
Pristupnici školarinu /troškove za razlikovne predmete mogu uplatiti na blagajni Fakulteta:

a)   odjednom, uplatom cijelog iznosa ili
b)   u 2-12 rata, preko sljedećih kreditnih kartica: Diners Club kartica, PBZ Visa, te PBZ Premium.


UPISNE KVOTE


diplomski sveučilišni studij Prehrambeno inženjerstvoredovitih studenata  60            


diplomski sveučilišni studij Procesno inženjerstvoredovitih studenata  20                


diplomski sveučilišni studij Znanost o hrani i nutricionizamredovitih studenata  20    

KONTAKT

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK
F. Kuhača 18, 31000 Osijek
tel. 031 224 353
fax: 031 207 115
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web adresa: http://www.ptfos.unios.hr

UVJETI UPISA

više godine preddiplomskog i diplomskih sveučilišnih studija Prehrambeno‑tehnološkog fakulteta Osijek u

akademskoj godini 2022./2023.


 1.  Redoviti studenti preddiplomskog sveučilišnog studija koji su u ak. god. 2021./2022. 
   bili upisani u 1. nastavnu godinu
 2.  Redoviti studenti preddiplomskog studija koji su ak. god. 2021./2022. bili upisani u
   2. nastavnu godinu
 3.  Redoviti studenti preddiplomskog studija (koji su odslušali sve predmete)
 4.  Redoviti studenti diplomskih studija koji su u ak. god. 2021./2022. bili upisani u 1. nastavnu godinu
 5.  Redoviti studenti diplomskih studija (koji su odslušali sve predmete)
 6.  VAŽNE NAPOMENE!
 7.  PROCEDURA UPISA
 8.  UPLATNI RAČUN FAKULTETA (Addiko Bank) i obvezni podaci prilikom uplate
 9.  ROK ZA UPISE I PODNOŠENJE ZAMOLBI

Uvjeti upisa u više godine studija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek u skladu su s odlukama Senata Sveučilišta u Osijeku o uvjetima upisa studenata u višu godinu studija u akademskoj godini 2022./2023. i linearnom modelu studiranja na Sveučilištu u Osijeku te Pravilniku o studijima i studiranju na sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.


(1)  Redoviti studenti preddiplomskog sveučilišnog studija koji su u ak. god. 2021./2022.
        bili upisani u 1. nastavnu godinu
:


 • ostvaruju pravo upisa u 2. nastavnu godinupreddiplomskog studija ukoliko su ispunili sve studijske obveze i zadovoljili propisane uvjete za upis u višu godinu, odnosno ostvarili najmanje 42 ECTS boda u 1. nastavnoj godini studija i obavili liječnički sistematski pregled, i to:

- bez participacije u troškovima studija, odnosno bez plaćanja školarine ukoliko su u 1. nastavnoj godini ostvarili od 55 do 60 ECTS bodova,

- uz participiranje u troškovima studija, odnosno plaćanje dijela školarine ukoliko su u 1. nastavnoj godini ostvarili od 42 do 54 ECTS boda (prema tablici u prilogu);


 • ne ostvaruju pravo upisa u 2. nastavnu godinu ukoliko su u 1. nastavnoj godini ostvarili od 24 do 41 ECTS boda te mogu upisati ponavljanje 1. godine studija u statusu redovitog studenta uz participiranje u troškovima studija, odnosno plaćanje dijela školarine

­prilikom upisa ponavljanja 1. godine studija, student može upisati i neke predmete iz 2. godine studija uz uvjet da je ispunio zadane preduvjete te da mu zbroj ECTS bodova nepoloženih i novo-upisanih predmeta ne može biti veći od 30 ECTS bodova po semestru; na početku ak. god. student može upisati predmete III. semestra, a prije početka ljetnog semestra i predmete iz IV. semestra, kako je navedeno u tablici koja slijedi:


Predmeti 2. godine studija koje student može upisati prilikom ponavljanje 1. godine studija (s preduvjetima):


Zimski semestar


Predmet

ECTS

Preduvjet – položeni predmet(i)

Fizikalna kemija*

6

Opća i anorganska kemija

Analitička kemija

Inženjerska termodinamika

Mikrobiologija hrane*

6

Ekologija

Biologija

Opća mikrobiologija

Sirovine animalnog podrijetla

3,5

Biologija

Opća mikrobiologija

Sirovine biljnog podrijetla

5

Biologija

Opća mikrobiologija

Strani jezik II

1

Strani jezik I

Tjelesna i zdravstvena kultura II

1

Tjelesna i zdravstvena kultura I


Ljetni semestar


Predmet

ECTS

Preduvjet – položeni predmet(i)

Ambalaža i pakiranje hrane

3

Opća i anorganska kemija

Analitička kemija

Matematika I

Inženjerska termodinamika

Prijenos tvari i energije

6,5

Opća i anorganska kemija

Analitička kemija

Matematika I

Matematika II

Inženjerska termodinamika

Elementi strojeva

Higijena i sanitacija

3

Opća i anorganska kemija

Analitička kemija

Matematika I

Ekologija

Biologija

Opća mikrobiologija

Strani jezik II

1

Strani jezik I

Tjelesna i zdravstvena kultura II

1

Tjelesna i zdravstvena kultura I


*od 2 predmeta označena zvjezdicom, student može upisati 1 predmet


­   - ponavljanje godine se može upisati i bez ispunjenih svih obveza na predmetu.


 • gube status redovitog studenta ukoliko su u 1. nastavnoj godini ostvarili manje od 24 ECTS boda te im se na osobni zahtjev može odobriti nastavak studija, odnosno dovršenje studija uz plaćanje školarine u iznosu od 7.370,00 kn (u skladu s Odlukom o posebnim naknadama Sveučilišta u Osijeku).


(2)  Redoviti studenti preddiplomskog studija koji su ak. god. 2021./2022. bili upisani
       u 2. nastavnu godinu
:


 • ostvaruju pravo upisa u 3. godinu preddiplomskog studija ukoliko su ispunili sve studijske obveze i zadovoljili propisane uvjete za upis u višu godinu, odnosno ostvarili najmanje 42 ECTS boda u prethodnoj nastavnoj godini studija uz uvjet da su položili sve ispite s 1. godine studija, i to:

- bez participacije u troškovima studija, odnosno bez plaćanja školarine ukoliko su u 2. nastavnoj godini ostvarili od 55 do 60 ECTS bodova

- uz participiranje u troškovima studija, odnosno plaćanje dijela školarine ukoliko su u 2. nastavnoj godini ostvarili od 42 do 54 ECTS boda (prema tablici u prilogu);


 • ne ostvaruju pravo upisu 3. godinu studija ukoliko su u prethodnoj nastavnoj godini ostvarili od 24 do 41 ECTS boda te mogu upisati ponavljanje 2. godine studija u statusu redovitog studenta (ukoliko po prvi puta upisuju ponavljanje 2. godine studijauz participiranje u troškovima studija, odnosno plaćanje dijela školarine (prema tablici u prilogu);
 • gube status redovitog studenta ukoliko su u prethodnoj nastavnoj godini ostvarili manje od 24 ECTS boda, ukoliko 2. nastavnu godinu upisuju više od dva puta ili im je ukupna dužina dosadašnjeg studiranja 4 godine, te im se na osobni zahtjev može odobriti nastavak studija u statusu izvanrednog studenta, odnosno dovršenje studija

- prilikom upisa ponavljanja 2. godine student može upisati i neke predmete iz 3. godine studija tako da mu zbroj ECTS bodova nepoloženih i novo-upisanih predmeta ne može biti veći od 30 ECTS bodova po semestru (kako je navedeno u tablici koja slijedi).


Predmeti 3. godine studija koje student može upisati prilikom ponavljanja 2. godine (samo ukoliko je položio sve predmete s 1. nastavne godine):


Zimski semestar


Ljetni semestar


predmet

ECTS


predmet

ECTS

Ekonomika

5


Osnove tehnologije žitarica

4.5

Mjerenje i upravljanje

5


Osnove tehnologije voća i povrća

4.5
Osnove tehnologije vina i ulja      4.5
Osnove tehnologije mesa i ribe

4.5
Stručna praksa

4


*od navedena 3 predmeta označena zvjezdicom, student može upisati 2 predmeta prema izboru

Prije početka ljetnog semestra student može upisati navedene predmete iz VI. semestra, ukoliko je u međuvremenu stekao uvjet, odnosno položio sve predmete s 1. nastavne godine.


(3) Redoviti studenti preddiplomskog studija (koji su odslušali sve predmete)


Studenti koji su odslušali sve predmete (apsolventi) na preddiplomskom studiju, a do kraja ak. god. 2021./2022. nisu položili sve ispite odnosno nisu položili završni ispit, a od trenutka upisa na preddiplomski studij im nije proteklo više od 3 godine, upisuju ponavljanje 3. nastavne godine i prilikom upisa plaćaju troškove upisa u iznosu od 60,00 kuna ( 30,00 kn za projekte Studentskog zbora i 30,00 kn za osiguranje studenata, te nepoložene ispite sa 3. nastavne godine uz zadržavanje prava redovitog studenta.


(4) Redoviti studenti diplomskih studija koji su u ak. god. 2021./2022. bili upisani
      u 1. nastavnu godinu


 • ostvaruju pravo upisa u 2. nastavnu godinu diplomskog studija ukoliko su ispunili sve studijske obveze i zadovoljili propisane uvjete za upis u višu godinu, odnosno ostvarili najmanje 42 ECTS boda u 1. nastavnoj godini studija, i to:

bez participacije u troškovima studija, odnosno bez plaćanja školarine ukoliko su u 1. nastavnoj godini ostvarili od 55 do 60 ECTS bodova,

uz participiranjeu troškovima studija, odnosno plaćanje dijela školarine ukoliko su u 1. nastavnoj godini ostvarili od 42 do 54 ECTS boda;

 • ne ostvaruju pravo upisa u 2. nastavnu godinu ukoliko su u 1. nastavnoj godini ostvarili od 24 do 41 ECTS boda te mogu upisati ponavljanje 1. godine studija u statusu redovitog studenta uz participiranje u troškovima studija, odnosno plaćanje dijela školarine (prema tablici u prilogu)

- prilikom upisa ponavljanja godine student može upisati i neke predmete iz 2. godine studija tako da muzbroj ECTS bodova nepoloženih i novo-upisanih predmeta ne može biti veći od 30 ECTS bodova po semestru.


(5) Redoviti studenti diplomskih studija koji su odslušali sve predmete na diplomskom studiju (apsolventi), a do kraja ak. god. 2021./2022. nisu položili sve ispite odnosno nisu diplomirali, te im od trenutka upisa na diplomski studij nije proteklo više od 2 godine, upisuju ponavljanje 2. nastavne godine i prilikom upisa plaćaju troškove upisa u iznosu od 60,00 kuna  (30,00 kn za projekte Studentskog zbora i 30,00 kn za osiguranje studenata) i nepoložene ECTS bodove sa godine koju ponavljaju uz zadržavanje prava redovitog studenta.


Studenti koji su izgubili studentska prava

 • mogu podnijeti osobni zahtjev za odobravanje dovršenja studija bez studentskih prava uz plaćanje školarine, kako slijedi:

 - dovršenje studija – jedna godina studija uz plaćanje 100 % školarine (7.370,00 kn)

 - dovršenje studija – jedan semestar uz plaćanje 75 % školarine (5.527,50 kn)

 - dovršenje studija – do 5 nepoloženih ispita uz plaćanje 60 % školarine (4.422,00 kn)

 - dovršenje studija – izrada i obrana završnog/diplomskog rada
                                      uz plaćanje 30 % školarine (2.211,00 kn)

Rok za dovršenje studija određuje se na način da se od prve godine upisa na studij određuju rokovi kako slijedi:

-  za preddiplomski sveučilišni studij u roku od šest (6) godina

-  za diplomski sveučilišni studij u roku od četiri (4) godina.

Zamolbe za odobravanje dovršetka studija podnose se na obrascima koji se mogu preuzeti u Uredu za studente i studije do 28. rujna 2022.


(6) VAŽNE NAPOMENE!

 • Uvjet za ostvarivanje prava upisa u akademskoj godini 2022./2023. su podmireni svi troškovi studija iz prethodnih akademskih godina i ispunjena Sveučilišna jedinstvena studentska anketa (uz ispunjavanje ostalih uvjeta).
 • Studenti koji će s 30. rujna 2022. izgubiti status redovitog studenta dužni su u roku od 30 dana prijaviti promjenu osnove zdravstvenog osiguranja jer u protivnom gube isto pravo. Rok je prekluzivan i mora se poštovati. Navedeni studenti se obavezno moraju javiti u Ured za studente i studije u kojoj ce dobiti odgovarajuću potvrdu za Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

(7) PROCEDURA UPISA

Studenti preddiplomskog i diplomskih studija su prije upisa više godine studija u akademskoj godini 2021./2022. obvezni:

(i)      putem Studomata:

 • provjeriti do sada ostvarene ECTS bodove, upisane ocjene i datume ispita
 • provjeriti osobne podatke i upisati podatke koji nedostaju ili su se promijenili od zadnjeg upisa
 • obaviti upis godine preko studomata, osim studenata koji ponovno upisuju godinu ili parcijalu iz više godine studija

(ii)   ispuniti Sveučilišnu jedinstvenu studentsku anketu! (ispis potvrde o ispunjenoj anketi nije obvezan s obzirom da je Studentskoj službi dostupna provjera potvrda, potrebna je šifra!). Link za pristup anketi biti će pravovremeno oglašen na službenoj stranici Fakulteta.

(iii)  u studentsku referadu predati:

 • potvrdu o ispunjenoj Sveučilišnoj studentskoj anketi

 • potvrdu o podmirenim dugovanjima iz knjižnice Fakulteta

 • potvrdu o uplati troškova upisa u ukupnom iznosu od 160,00 kn ukoliko se upisuje viša godina, što uključuje: 100,00 kn + 30,00 kn za projekte Studentskog zbora + 30,00 kn za osiguranje studenata, na uplatni račun Fakulteta), odnosno 60,00 kuna ukoliko se upisuje ponavljanje godine

 • uplati troškova studija (studenti koji participiraju u dijelu školarine ili plaćaju punu školarinu), koji se uplaćuju putem uplatnog računa Fakulteta, kako je navedeno u nastavku:


(8) UPLATNI RAČUN FAKULTETA (Addiko Bank) i obvezni podaci prilikom uplate

Prilikom uplate školarine obavezno je navođenje sljedećih elemenata na uplatnici:


Platitelj: Ime i prezime studenta, adresa stanovanja

Primatelj: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 18, Osijek

Iznos: iznos uplate (školarine)

IBAN primatelja: HR1725000091102017142

Model: 67

Poziv na broj: OIB studenta

Opis plaćanja: Ime i prezimestudenta(9) ROK ZA UPISE I PODNOŠENJE ZAMOLBI

Upis na studomatu će biti omogućen putem interneta i izvan Fakulteta. Upis na studomatu neće moći obaviti studenti koji upisuju status mirovanja i ponovni upis godine (ponavljanje) sa djelomičnim upisom predmeta iz više godine (parcijala) i oni se moraju javiti u Ured za studente i studije.Završetak upisa: 29. 9. 2022.
Rok za podnošenje zamolbi za mirovanje: 23. rujna 2022.

Rok za podnošenje zamolbi za dovršenje studija : 28.9.2022.