Samostalne katedre

Nastava stranih jezika u funkciji struke omogućuje studentu mobilnost i uključivanje u nastavni proces izvan matične zemlje, osposobljava ga za permanentno učenje i praćenje strane stručne literature, seminara, savjetovanja i kongresa inozemnih znanstvenika i stručnjaka.


Predsjednica katedre:

izv. prof. dr. sc. Antonija Šarić


Članovi katedre:

izv. prof. dr. sc. Antonija Šarić

mr. sc. Lahorka Budić, predavač.

Mario Oršolić, mag. cin., viši predavač

preddiplomski studij

  • Engleski jezik I
  • Engleski jezik II
  • Njemački jezik I
  • Njemački jezik II
  • Tjelesna i zdravstvena kultura I
  • Tjelesna i zdravstvena kultura II

diplomski studij

  • Engleski jezik
  • Njemački jezik

poslijediplomski studij