Zavod za ispitivanje hrane i prehrane

Aktivnosti Zavoda su usmjerene na promicanje metoda za procjenu kvalitete hrane i prehrane. Znanstveno-istraživačkim i stručnim radom djelatnika Zavoda obuhvaćeno je proučavanje fizikalnih i kemijskih parametara kakvoće kao i proučavanje opasnosti vezanih uz hranu i prehranu.


Specifična područja istraživanja na koja su djelatnici Zavoda intenzivnije usmjereni obuhvaćaju:


  • Analizu kemijskog sastava i prehrambene vrijednosti hrane
  • Ispitivanje senzorskih svojstava novih proizvoda
  • Ispitivanje mikrobiološke i kemijske kontaminacije hrane i načina sprječavanja iste
  • Procjenu statusa uhranjenosti te prehrambenih i životnih navika različitih skupina
  • Planiranje prehrane zdravih i ljudi sa različitim zdravstvenim problemima

Zavod od 2000. godine surađuje s Hrvatskom gospodarskom komorom, Županijskom komorom Osijek i Hrvatskim pčelarskim savezom i provodi analizu meda za potrebe državnog natjecanja. U ožujku 2005. godine, Zavod je od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva imenovan ovlaštenim laboratorijem za ispitivanje kakvoće meda i drugih pčelinjih proizvoda (N.N. 41/2005). Zavod aktivno surađuje s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu (nekadašnjom Hrvatskom agencijom za hranu), Zavodom za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Medicinskim fakultetom Osijek, Kliničkim bolničkim centrom Osijek i brojnim drugim nacionalnim i međunarodnim institucijama.


Prijenos znanja se odvija preko niza preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih kolegija koji odražavaju istraživačko iskustvo i ekspertizu djelatnika Zavoda, kako kroz teorijsku tako i kroz praktičnu nastavu.


Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Ivana Flanjak