Zavod za prehrambene tehnologije

Misija Zavoda je prenošenje temeljnih inženjerskih znanja iz branše prehrambene tehnologije studentima. Na osnovi najnovijih spoznaja i suvremenih procesa, studenti će završetkom studija suvereno ovladati vještinom proizvodnje raznovrsnih prehrambenih proizvoda, vrhunske ukupne kakvoće i visoke nutritivne vrijednosti.


Trenutno, u okviru 5 Katedri na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, uz edukaciju polaznika, provodi se znanstvenoistraživački rad iz područja prehrambene tehnologije i procesa proizvodnje namirnica, te stručni rad na projektiranju specijaliziranih postrojenja prehrambene industrije.


Zavod objedinjuje respektabilan broj vrhunskih znanstvenika i potvrđenih nastavnika. Oni svojim višegodišnjim iskustvom u visokom obrazovanju, te usavršavanjem na mnogim institucijama u zemlji i inozemstvu osiguravaju stabilnost provođenja nastavnog plana i programa. Značajno je istaknuti veliki broj mladog znanstveno-nastavnog kadra, koji je sposoban i spreman preuzeti veliku odgovornost za razvoj Zavoda, uz jačanje strukovnih specifičnosti pojedinih katedri.


Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Anita Pichler