Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek kroz povijest

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENO TEHNOLOŠKI FAKULTET


Zbog stanja i potreba u prehrambenoj industriji Slavonije i Baranje, 1970. u Privrednoj komori u Osijeku prihvaćena je inicijativa nekoliko profesora Tehnološkog fakulteta u Zagrebu – Biotehnološkog odjela, o osnivanju Prehrambeno-tehnološkog odjela na Visokoj poljoprivrednoj školi u Osijeku. Odlukom Sabora SR Hrvatske o uvođenju Prehrambeno-tehnološkog odjela uz ratarski i stočarski smjer, 1971. Visoka poljoprivredna škola postaje Poljoprivredno-prehrambeno tehnološkim fakultetom (PPTF). U okviru PPTF-a Prehrambeno-tehnološki odjel djelovao je preko Odbora za studij, čiji je predsjednik ujedno obavljao i funkciju prodekana. Studij prehrambene tehnologije provodio se odvojeno od ostalih smjerova pri PPTF-u, prema posebnom planu i programu, u prostorima PPTF-a, Pedagoškog fakulteta, Elektrometalskog školskog centra i Tehničke škole “Ruđer Bošković”.

Ploča na ulazu Poljoprivredno-prehrambeno tehnološkog fakulteta

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK


Godine 1975. osnovano je Sveučilište u Osijeku. Ono je utemeljeno Odlukom Hrvatskog sabora u ožujku 1975., a Sporazum o osnivanju osječkog sveučilišta potpisalo je 31. svibnja 1975. osam ustanova. Razvojem Prehrambeno-tehnološkog odjela, stvaranjem boljih materijalnih uvjeta rada te osnutkom Sveučilišta u Osijeku, stvorene su realne pretpostavke za osnivanjem Prehrambeno-tehnološkog fakulteta kao samostalne jedinice. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek samostalno djeluje od 1976., u okviru RO Biotehničkog znanstveno-nastavnog centra. U to vrijeme na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu obrazovali su se diplomirani inženjeri prehrambene tehnologije, smjer prehrambeno inženjerstvo, s dva usmjerenja, prehrambeno konzervno i prehrambeno ekstraktivno usmjerenje. Istovremeno s osamostaljenjem započinje i izgradnja novog, modernog znanstveno-istraživačkog kompleksa na Tenjskoj cesti. Nakon završetka prve faze izgradnje novog objekta, 1980. Fakultet započinje svoje preseljenje na Tenjsku cestu b.b. te useljava u zgradu u kojoj su smještene predavaonice, kabineti i prostori za dekanat, a 1986. smješta se i u drugu zgradu novog objekta sa suvremenim studentskim i istraživačkim laboratorijima. Za potrebe studenata i svih zaposlenih u Biotehničkom znanstveno-nastavnom centru, 1989. otvoreni su suvremeni restoran “Gaudeamus” te moderna knjižnica pa je zaokružena infrastruktura na razini modernog sveučilišnog centra. Fakultet je tada raspolagao s ukupno 6 500 m2 namjenskog prostora te je u to vrijeme već i kadrovski značajno ojačao. Znanstvenici su sudjelovali na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima čime su stvoreni svi preduvjeti za intenzivan nastavni i znanstveno-istraživački rad, kao i suradnju s privredom u kojoj su svoje zapaženo mjesto već imali brojni diplomirani inženjeri Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek.


FAKULTET U PROGONSTVU


Budući da je Fakultet bio smješten na Tenjskoj cesti, tijekom ratnih događanja 1991. i 1992. pretrpio je velika razaranja. Međutim, unatoč tome i činjenici da je dio zaposlenika napustio Fakultet, aktivnost nije zamrla ni tijekom tih najtežih dana. Zahvaljujući pomoći Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta iz Zagreba, dio aktivnosti prebačen je u Zagreb, gdje su studenti u statusu studenta gosta mogli pohađati nastavu. Osim toga, jedan dio studenata i zaposlenika Fakulteta aktivno se uključio u obranu Republike Hrvatske od agresije.

Usprkos svim ratnim opasnostima, zaposlenici, koji su ostali na Fakultetu uspjeli su spasiti veći dio opreme s lokacije na Tenjskoj cesti, doslovno pod prijetnjom granata. Kapitalna oprema smještena je u podrumske prostore Privredne banke u Osijeku, da bi u prosincu 1991. bila prebačena u Zagreb. Zahvaljujući tome te kasnijim spašavanjima namještaja s iste lokacije, danas Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek ima opremljene laboratorije i kabinete.


FAKULTET DANAS


PTFOS danas je moderno visoko učilište s bogatim znanstvenim i stručnim radom te osam različitih sveučilišnih studija. Studijski programi usklađeni su s programima srodnih studija u Europi. Koncept cjeloživotnog učenja se provodi kroz različite programe, koji zajedno s programima formalnog obrazovanja čine obrazovanje usklađeno s Bolonjskim procesom. PTFOS u svojim redovima ima zaposlenike koji su članovi najviših državnih tijela, znanstvenih i stručnih organizacija i institucija. Zaposlenici PTFOS-a dobitnici su brojnih domaćih i međunarodnih nagrada. Sva postignuća i uspjesi studenata i zaposlenika PTFOS-a rezultat su kontinuiranog rada na poboljšanju uvjeta studiranja i unaprjeđenju kvalitete nastavnog, znanstvenog i stručnog rada na PTFOS-u.


Preko 2000 studenata završilo je neki od studijskih programa PTFOS-a, što ukazuje na dugu tradiciju u obrazovanju vrhunskih kadrova te veliki doprinos znanosti i struci, te zajedno sa 109 sadašnjih zaposlenika i oko 860 studenata PTFOS-a čine jednu veliku i složnu obitelj osječke škole prehrambene tehnologije, koja je svojim angažmanom u struci doprinijela da naša prehrambena industrija uspješno drži korak s onom u Europi.


Fakultet od 2009. godine publicira međunarodni znanstveno-stručni časopis Croatian Journal of Food Science and Technology. Časopis je namijenjen znanstvenicima, stručnjacima, studentima i široj društvenoj zajednici. U časopisuCroatian Journal of Food Science and Technology se objavljuju originalni znanstveni radovi, prethodna priopćenja, znanstvene bilješke, pregledni radovi, stručni radovi te izlaganja na znanstvenom skupu. 

Također, Fakultet je suizdavač, zajedno s Farmaceutskim i Tehnološkim fakultetom Univerziteta u Tuzli, i međunarodnog znanstveno-stručnog časopisa za nutricionizam i dijetetiku Hrana u zdravlju i bolesti, koji se publicira od 2012. godine. Časopis je fokusiran na područje nutricionizma i dijetetike, odnosno utjecaju sastojaka hrane i prehrane na ljudski organizam. 


Organizacija znanstvenih skupova vrlo bitan segment promocije znanosti i struke, kao i same institucije. Fakultet je organizator ili suorganizator više međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova:


Fakultet svake godine sudjeluje u organiziranju različitih događanja (predavanja, tribina i radionica) u sklopu Festivala znanosti, organizira Noć znanosti te Školu kemije. Da je Fakultet atraktivan i da pruža zanimljivo osmišljene teme radionica i predavanja svjedoči i brojka od preko 1000 posjetitelja svih dobnih uzrasta koji svake godine zakorače na Fakultet u vrijeme spomenutih događanja. Cilj navedenih aktivnosti je približiti znanost javnosti, odnosno informirati javnost o aktivnostima i rezultatima u području znanosti, poboljšati javnu percepciju znanstvenika te motivirati mlade ljudi za istraživanje i stjecanje novih znanja. Studenti, asistenti i nastavnici Fakulteta su izrazito aktivni u aktivnostima promidžbe znanosti. 

Od 2017. godine studenti PTF-a sudjeluju i na Noći znanosti, manifestaciji u organizaciji našeg Fakulteta, gdje također sudjeluju u nizu radionica i u ostalim aktivnostima.


STUDIJSKI PROGRAMI


Od akademske godine 2005./2006. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek prilagodio je strukturu formalnog visokoškolskog obrazovanja koje provodi načelima Bolonjskog procesa. Studijski programi organizirani su prema konceptu „3 + 2“, odnosno trogodišnji preddiplomski sveučilišni studij (Prehrambena tehnologija), nakon čega slijede dvogodišnji diplomski sveučilišni studiji (Prehrambeno inženjerstvo, Procesno inženjerstvo,  Znanost o hrani i nutricionizam). Nakon stjecanja diplome, Fakultet nudi mogućnost nastavka obrazovanja u sklopu jednog sveučilišnog poslijediplomskog studija (Prehrambena tehnologija i nutricionizam) i triju poslijediplomskih specijalističkih studija (Sigurnost i kvaliteta hrane;Tehnologije tradicionalnih mesnih proizvodaNutricionizam).


Osim formalnog obrazovanja, PTFOS je od 2011. godine izvodi različite edukacijske programe u okviru koncepta cjeloživotnog učenja (12 programa), čime se u cjelini ostvaruju sve komponente Bolonjskog procesa. Uspješnom realizacijom tih edukacija PTFOS je dodatno ojačao svoju funkciju javne obrazovne i znanstvene ustanove te učvrstio odnose sa subjektima iz poslovnog okruženja.


FAKULTET SUTRA


Aktivnosti na PTFOS-u u nadolazećem vremenu bit će usmjerene na učvršćivanje pozicije jedne od vodećih nastavnih i znanstvenih institucija ovoga dijela Hrvatske i šire regije, usmjerene na provedbu međunarodno prepoznatih znanstvenih, razvojnih i stručnih istraživanja iz područja biotehničkih, tehničkih i prirodnih znanosti. PTFOS će i dalje obrazovati međunarodno priznate stručnjake i biti pouzdan partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima. Posebna pozornost u vremenu koje dolazi bit će posvećena praćenju potreba tržišta rada te sukladno tome i uvođenju novih studijskih programa, prije svega interdisciplinarnih, u suradnji s drugim visokoškolskim institucijama, kao i kraćih oblika edukacija u okviru koncepta cjeloživotnog učenja.