Katedra za energiju, okoliš i održivi razvoj

U okviru Katedre za energiju, okoliš i održivi razvoj izvode se obvezni i izborni kolegiji na preddiplomskom studiju Prehrambena tehnologija, diplomskom studiju Procesno inženjerstvo i poslijediplomskom sveučilišnom studiju Prehrambena tehnologija i nutricionizam. U sklopu obveznih kolegija studenti stječu osnovna znanja o načelima i principima termodinamike, zakonu o održanju mase i energije, te primjeni ovih zakona u kemijsko inženjerskim analizama i računanjima. Studenti stječu teorijske osnove rada industrijskih rashladnih postrojenja, te znanja o proizvodnji tehničke i tehnološke pare. Također, studentima se prenose osnovna znanja o bilanci tvari i energije, te temeljnim principima rada kemijskih i biokemijskih reaktora, uključujući i mikroreaktore. 


U sklopu izbornih kolegija studenti uče osnove o konceptu održivog razvoja, bioekonomiji i kružnoj ekonomiji s naglaskom na primjenu ekološki i ekonomski prihvatljivih procesa s ciljem unaprjeđenja postojećih i/ili razvoja novih industrijskih (bio)procesa i postrojenja. Studenti stječu znanja iz područja gospodarenja energijom i otpadom u prehrambenoj i (bio)procesnoj industriji što uključuje vrstu i mjesta korištenja energije, vrste gubitaka energije i mogućnosti poboljšanja procesa, te toplinska, kemijska i biokemijska opterećenja okoliša. Studenti stječu znanja o metodama obrade otpada, procjeni životnog vijeka proizvoda i procesa, te obnovljivim izvorima energije s posebnim naglaskom na postojećim i naprednim tehnologijama proizvodnje biogoriva.


Uže područje znanstvenog rada i interesa zaposlenika Katedre su fenomeni prijenosa topline i tvari, toplinska svojstva hrane tijekom procesiranja, primjena strategije kružnog gospodarenja po „zero-waste“ modelu uz razvoj inovativnih tehnika transformacije otpada poljoprivredno-prehrambene industrije u visokovrijedne produkte (funkcionalne spojeve i materijale), enzimsko reakcijsko inženjerstvo, primjena mikroorganizama u procesima obrade lignoceluloznih materijala s ciljem proizvodnje enzima i  njihove primjene u područjima obrade otpada i otpadnih voda, te različitim industrijski važnim biotransformcijama. Poseban segment znanstvenih istraživanja vezan je uz razvoj novih tehnologija proizvodnje bioplina i biodizela.  


Predsjednik katedre:
prof. dr. sc. Sandra Budžaki

preddiplomski studij

 • Inženjerska termodinamika
 • Tehnička fizika

diplomski studij

 • Bilanca tvari i energije
 • Energetika
 • Energija i okoliš
 • Industrijska ekologija
 • Kemijski i biokemijski reaktori
 • Racionalizacija energetskih utrošaka
 • Termotehnika

poslijediplomski studij

 • Izabrana poglavlja iz termotehnike
 • Racionalizacija energetskih utrošaka u procesima prehrambene industrije
 • Upravljanje otpadnim tvarima prehrambene industrije
 • Energetska učinkovitost procesa prehrambene industrije