Katedra za bioprocesno inženjerstvo

U okviru kolegija koji se izvode na Katedri za bioprocesno inženjerstvo studenti stječu osnovna znanja iz područja bioprocesnog inženjerstva s posebnim naglaskom na biotehnološku proizvodnju hrane te primjenu bioprocesa u zaštiti okoliša. Zaposlenici Katedre bave se istraživanjima kojima je cilj unapređenje biotehnoloških metoda u proizvodnji hrane i pića - posebno u proizvodnji slada i piva te voćnih vina. Nadalje, predmet istraživanja je i primjena osnovnih biotehnoloških i inženjerskih principa u zaštiti okoliša - obrada otpadnih voda, biološka razgradnja sintetskih bojila pomoću gljiva, primjena otpadnih lignoceluloznih materijala kao alternativnih adsorbensa za uklanjanje onečišćujućih tvari iz otpadnih voda.


Predsjednik Katedre:
doc. dr. sc. Kristina Mastanjević

preddiplomski studij

  • Osnove biotehnologije
  • Tradicionalna biotehnologija

diplomski studij

  • Biotehnološka proizvodnja hrane
  • Tehnologija slada i piva
  • Osnove bioprocesnog inženjerstva
  • Bioprocesi u zaštiti okoliša
  • Procesi obradbe otpadnih voda

poslijediplomski studij

  • Dostignuća u tehnologiji slada i piva
  • Upravljanje otpadnim tvarima prehrambene industrije