Katedra za mehaničke, toplinske i separacijske procese

U  okviru kolegija Katedre za mehaničke, toplinske i separacijske procese studenti stječu znanja iz područja: fenomena transporta fluida, prijenosa tvari i energije, i osnovnih mehaničko-fizikalnih zakonitosti, odnosno područja neophodnih za razumijevanje procesnog i prehrambenog inženjerstva. Studentima se prenose teorijska znanja iz osnovnih i pomoćnih jediničnih operacija te se upoznaju s osnovnim dijelovima, principom rada i primjenom uređaja koji se najčešće koriste u provedbi pojedinih jediničnih operacija. Tijekom računskih vježbi studenti se upoznaju s rješavanjem problema koji se susreću u praksi iz područja hidrodinamike, pumpi, mehaničko-fizikalnih operacija, te operacija uz prijenos topline i tvari. Kroz laboratorijske i industrijske vježbe studenti dobivaju uvid u praktičnu implementaciju jediničnih operacija u proizvodne procese. Osim toga, studentima se prenose spoznaje o utjecaju industrije na okoliš, te mogućnostima primjene preventivnih mjera kod izgradnje ili rekonstrukcije procesnih postrojenja s ciljem zaštite okoliša. 


Kroz kolegije poslijediplomskog studija studenti se upoznaju s fenomenima prijenosa topline i tvari u nestacionarnim uvjetima, naprednim tehnikama sušenja, naprednim tehnikama ekstrakcije, osnovnim matematičkim metodama interpolacije, aproksimacije funkcija i numeričke integracije, te njihovom primjenom u rješavanju problema u prehrambeno- procesnom inženjerstvu.


Znanstveno-istraživački i stručni rad, kojim se bave zaposlenici Katedre, u području je materije koja je obuhvaćena kolegijima na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju. Aktualna znanstvena istraživanja koja se provode u okviru katedre su:

 • ekstrakcija biološki aktivnih tvari iz biološki obrađenog poljoprivrednog otpada i otpada prehrambene industrije
 • enkapsulacija biološki aktivnih spojeva
 • sušenje organskog i anorganskog materijala


Predsjednik Katedre:
prof. dr. sc. Mirela Planinić

preddiplomski studij

 • Matematika I
 • Matematika II
 • Prijenos tvari i energije

diplomski studij

 • Jedinične operacije u prehrambenom inženjerstvu
 • Jedinične operacije u procesnom inženjerstvu
 • Procesno-ekološko inženjerstvo
 • Konstrukcijski materijali, korozija i zaštita
 • Inženjerska matematika
 • Primijenjena matematika
 • Statistika

poslijediplomski studij

 • Prijenos topline i tvari u procesiranju hrane
 • Planiranje eksperimenta i analiza rezultata
 • Napredne tehnike ekstrakcije u prehrambenom inženjerstvu
 • Modeliranje kinetike specijalnih tehnika sušenja u prehrambeno-procesnom inženjerstvu