Katedra za modeliranje, optimiranje i automatizaciju

Na nastavnim predmetima unutar Katedre na preddiplomskom studiju studenti stječu osnovna znanja o primjeni računala za rješavanje svakodnevnih zadataka u struci, osnovnih fizikalno-kemijskih zakonitosti na kojima počivaju temelji rada mjernih pretvornika, osnove mjerenja te se upoznaju s klasičnom teorijom sustava automatske regulacije.

Kroz kolegije na diplomskim studijima studenti se upoznaju s principima i metodama modeliranja operacija i procesa pri proizvodnji i pohrani prehrambenih proizvoda, metodama optimiranja prehrane primjenom računala te automatizaciji proizvodnih procesa.


Teoretske spoznaje se demonstriraju kroz laboratorijske i računalne vježbe u kojima studenti stječu praktična iskustva u primjeni stečenih znanja na rješavanje realnih problema.


Znanstveno istraživački i stručni rad, kojim se bave članovi katedre, odraz je sadržaja kolegija koji se predaju na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju a obuhvaća modeliranje i optimiranje u prehrambenoj tehnologiji i procesima u prehrambenoj industriji, razvoj i primjenu nedestruktivnih metoda analize, kemometrije i mekog računarstva.


Predsjednik katedre:

prof. dr. sc. Damir Magdić

preddiplomski studij

  • Informatika
  • Mjerenje i upravljanje procesima

diplomski studij

  • Automatizacija procesa
  • Modeliranje i upravljanje u prehrambeno-tehnološkim procesima
  • Modeliranje operacija i procesa
  • Optimiranje prehrane primjenom računala

poslijediplomski studij

  • Modeliranje i optimiranje prehrane
  • Ne destruktivne metode analize procesa i namirnica